Målgruppe

AMU

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

16 timer 00 minutter

Uddannelse

Smedeuddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Gør dine kursister klogere på bæredygtighed i industrien, og klæd dem på til at varetage den grønne dagsorden i deres eget jobområde.

Download materialet nederst på siden.

Beskrivelse

Gør dine elever/kursister til aktive medspillere i virksomhedens strategi for grøn omstilling.

Dette materiale giver dig mulighed for at give dine kursister rundlæggende viden om samspillet mellem CO2 udledning, ressourceforbrug og klimaforandringer. Forståelse for nødvendigheden af medarbejdernes bidrag til grøn omstilling af produktionen. De vil blive i stand til at kende egne muligheder for grøn omstilling i produktionen, og skelne mellem fossile brændsler og bæredygtige energikilder og indsigt i, hvor de bruges i industrien.

I kompendiet får de også muligheden for at foretage en Co2-beregning med enkel Webbaseret Co2-beregner, og bidrage med forslag til, hvordan Co2-aftrykket og ressourceforbrug kan reduceres i eget jobområde.

Læringsmål

  • Viden om bæredygtighed i relation til produktionen.
  • Viden om FNs 17 verdensmål med særligt fokus på det mål, som handler om bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.
  • Kursisten vil kunne bidrage til at udvikle og fastholde bæredygtig adfærd og processer i produktionen.
  • Kursisten vil kunne understøtte den grønne omstilling med fokus på affaldssortering, genanvendelse, energirigtig produktion, håndtering af spild, reducering af ressourceforbrug samt overholdelse af miljøstandarder og krav.
Materialet er blevet downloadet af 4 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.