Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Teknologi, Bryggeri og Transport

Omsorg, Sundhed og Pædagogik

Varighed

21 timer

Uddannelse

Den pædagogiske assistentuddannelse

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Data- og Kommunikationsuddannelsen

Industriteknikeruddannelsen

Smedeuddannelsen

Automatik- og procesuddannelsen

Elektrikeruddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Bliv inspireret af denne drejebog for innovationskonkurrencen nKNOWation, som har kørt i 10 år. Konkurrencen samler elever fra SOSU Nord og TECHCOLLEGE i Aalborg, hvor eleverne blandes med hinanden på små hold, som så skal finde frem til velfærdsteknologiske løsninger på et konkret problem.

Beskrivelse

Hvad er nKNOWation? Hvorledes kan det planlægges, opbygges og afholdes? Dette materiale er inspiration til afholdelse af nKNOWation eller lignende innovationskonkurrence.

nKNOWation er en innovativ camp, som er et afprøvet koncept, der er udviklet og afprøvet igennem næsten 10år i et samarbejde med TECHCOLLEG og SOSU Nord. nKNOWation tager udgangspunkt i innovation som en måde hvorpå, der arbejdes bevidst og målrettet med at benytte forskellige former for kreative processer til at skabe værdi inden for et eller flere specifikke områder.

Ligeledes er hensigten at gøre de enkelte elever opmærksom på vigtigheden af tværfagligt samarbejde i deres fremtidig virke. Hvordan de hver især har en unik viden, de kan bruge for at styrke det danske samfund i forhold til de udfordringer vi står i. Det kan være både på arbejdsmiljø, personale og borger perspektivet.

Formålet med nKNOWation er altså at udvikle evnen til at tænke innovativt og samarbejde på tværs af uddannelser og institutioner hos elever fra SOSU Nord og TECH College Aalborg. At sætte elever med teknisk baggrund sammen med elever med en social- og sundhedsmæssig baggrund, de danner et stærkt vidensfelt med grobund for gode ideer og værdifulde samarbejdskonstellationer. Disse ideer kan være med til at udvikle og formidle ny viden, produkter og virksomheder der er relevante for velfærdsektoren og for samfundet som helhed.

Læringsmål

  • At give eleverne en oplevelse af -og forståelse for arbejdet med innovative og kreative processer, som tager afsæt i det velfærdsteknologiske område
  • At lære eleverne at tænke ind i deres fremtidige praksis, undersøge hvilke udfordringer og muligheder der findes i deres brancheområder for implementering af velfærdsteknologiske løsninger
  • • At eleverne lærer om brugerdreven innovation og opnår kompetence i forhold til at identificerer de muligheder der ligger i brugen af velfærdsteknologier
  • At eleverne gennem tværfagligt samarbejde mellem tekniske, pædagogiske og social- og sundhedsfaglige erhvervsuddannelser opnår læring om velfærdsteknologier fra ide til produkt.

Materialet er blevet downloadet af 3 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.