Målgruppe

Hovedforløb

AMU

Fagområde

Teknologi, Byggeri og Transport

Varighed

24 timer 00 minutter

Uddannelse

Data- og Kommunikationsuddannelsen

Automation & Robotteknologi (Nord)

Nysgerrig på BIG DATA og fremtiden? Med denne vidensdelingsplatform kan de få indblik i et udviklingsprojekt, som skal være med til at udvikle underviseres kompetencer inden for brugen af BIG DATA.

Beskrivelse

Data er råstoffet, der driver teknologierne bag den fjerde industrielle revolution. De organisationer, der forstår at udnytte værdien af data ved at kombinere data fra flere kilder, kan bl.a. udbygge deres kunderelationer, reducere datakompleksitet og forudsige adfærd. De vil derfor stå stærkt i den fremtidige konkurrence og håndteringen af Big data er en efterspurgt STEM-kompetence. Derfor er det essentielt, at der bliver uddannet flere inden for Big data-området og at de får praktiske kompetencer til brug i industrien.

Dette projekt vil, i samarbejde med relevante eksterne aktører, udvikle forløb, der kan kompetenceudvikle undervisere og efterfølgende gøre dem i stand til at udvikle undervisningsforløb om Big data. Projektet er et tvær-sektorielt samarbejde mellem to uddannelsesinstitutioner, en privat virksomhed og to forskningsinstitutioner. Projektet er støttet af Region Midtjyllands Uddannelsespulje.

Læringsmål

  • Blive klogere på BIG DATA