Gratis workshop for faglærere om undervisning i bæredygtighed (KBH)

Dato / Tid

25. maj 2022

Kl. 14:15 - 16:15

Sted

Technical Education Copenhagen
Stæhr Johansens Vej 7,
2000 Frederiksberg

Bliv klogere på hvordan du kan arbejde med bæredygtighed i din undervisning!

I samarbejde med Ungdomsbyen tilbyder Videnscenter for Automation og Robotteknologi gratis inspirationsworkshop, hvor du gennem oplæg, øvelser og introduktion til praksisnære værktøjer blive inspireret til at kickstarte din bæredygtige undervisning.

Bæredygtighedsworkshoppen tager udgangspunkt i følgende elementer:

  • Oplæg om bæredygtig udvikling med FN’s verdensmål som konkret ramme
  • Praksisnære eksempler fra faglærere
  • Øvelser og præsentationer af værktøjer/skabeloner udviklet til og med erhvervsskoleundervisere
  • Udvikling og bæredygtig justering af undervisernes egne medbragte undervisningsforløb

Vores metode er kreativ, praksisnær og multimodal – bæredygtighed skal give mening og op på et praktisk niveau!