Dato / Tid

1. marts 2022 - 2. juni 2022

Kl. 9:00 - 15:30

Sted

Blanding af online og fysisk fremmøde på adressen:
Lerchesgade 29, indgang E,
5000 Odense C

Bæredygtig udvikling med it i undervisningen: Nye globale udfordringer kræver nye måder at tænke på – og det kræver ikke mindst nye former for undervisning, herunder nye former for anvendelse af it, der sikrer en tidssvarende og motiverende undervisning om bæredygtig udvikling for landets EUD-elever. Kom med på kursus om netop dette hos Center for It i Undervisningen.