Dato / Tid

11. januar 2023 - 12. januar 2023

Kl. 8:00 - 15:24

Sted

TEC Frederiksberg,
Stæhr Johansens Vej 7,
2000 Frederiksberg

Kom med på dette spændende kursus om droner og systemforståelse. Få grundig indføring i droners virkemåde, bestanddele, anvendelsesområder, sensortyper, reguleringssystemer i dronestyringen, sikkerhed og meget mere.

Deltageren kan i forbindelse med dronerelaterede service- og udviklingsopgaver udføre arbejde, som kræver systemforståelse inden for droner, hvilket bl.a. omfatter anvendelsesområder, dronetyper og generel virkemåde, dronens bestanddele, overordnet kendskab til reguleringssystemer i dronestyringen, typiske sensortyper i en drone, og til dronesystemer, vægt- og balanceforhold ved ekstra udstyr, sikkerhed og løsninger til dataopsamling.

Målgruppe

Kurset henvender sig til faglærere og faglærte personer inden for elektronikområdet og andre inden for AMU-målgruppen, der skal eller ønsker at arbejde med dronerelaterede opgaver. Det anbefales, at deltageren inden kursusstart har et grundlæggende kendskab til elektronik.

Mål

Deltageren kan, i forbindelse med dronerelaterede service- og udviklingsopgaver, arbejde inden for følgende områder:

  • Dronetyper og deres generelle virkemåder, herunder aerodynamiske forhold.
  • Dronens bestanddele og systemintegration.- Typiske sikkerhedsmekanismer i droner.
  • Droners typiske navigationsmuligheder, som fx GPS.- Overordnede reguleringssystemer, der indgår i styringen af en drone.
  • Typiske sensortyper, der indgår i en drone, og dem, der anvendes til dronesystemer.
  • Interfacemuligheder, der typisk anvendes inden for droneområdet.
  • Typiske metoder til at hente data fra droner, og eksempel på standardsoftware til databehandling.
  • Vægt- og balanceforhold ved montering af ekstra udstyr på en drone.
  • Korrekt håndtering af reparationer på droner.- Aktuel lovgivning i forhold til flyvning.

Skal du med?

Skriv en mail til Louise de Bretteville Baess på lb@tec.dk