Dato / Tid

11. november 2019 - 12. november 2019

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

TEC
Stæhr Johansens Vej 5
2000 Frederiksberg

Kurset klæder faglærere på til at inddrage brug af droner i undervisningen på introducerende niveau. Der arbejdes med både teoretiske og praktiske øvelser.

Mange betragter droner som legetøj, men de er allerede nyttige og nødvendige inden for inspektion, overvågning, skadesbedømmelse, eftersøgninger, brandbekæmpelse, opmåling og landbrug med mere. Behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for området forventes at stige kraftigt inden for området i de kommende år, hvad enten der er tale om operatører, specialister eller teknikere. Få inspiration til, hvorledes du, som faglærer, kan inddrage droner i din undervisning. På kurset har vi særligt fokus på koblingen til EUD fagene Landbrug, EL, Automation og Data.

Målgruppe: Faglærere

Læringsmål for elever:

  • Eleven forstår en drones grundlæggende opbygning og funktioner
  • Eleven har viden om sikkerhed og gældende love og regler
  • Eleven er klargjort til at erhverve sig et dronetegn (kategori C0) online
  • Eleven kan analysere, planlægge, sikkerhedsvurdere og udføre flyvninger

Sted: TEC, Stæhr Johansens Vej 5, 2000 Frederiksberg Mødested: receptionen

Pris: gratis

Tilmelding: senest d. 8. nov. til Susanne H. Jørgensen, shj@tec.dk

På tilmeldingen skal der påføres navn, skole, uddannelse, mailadresse på deltager (hvis det er en anden end deltager, der tilmelder).