Kursus i brug af solcelledata og energiplanlægning for faglærere

Dato / Tid

1. februar 2023 - 9. februar 2023

Kl. 12:00 - 15:30

Sted

Mercantec
H.C. Andersens Vej 9
8800 Viborg

og

Banegårds Alle 1
8800 Viborg

Kom med til spændende og lærerige kursusdage, hvor du sammen med gode kolleger får grundig indføring i emner som grønt iværksætteri og Business Model Canvas og lærer, hvordan man sætter erhvervsskolernes egne energidata i spil i undervisningen.

I takt med at klimakrisen fylder de politiske debatter mere og mere, bliver behovet for grønne kompetencer på arbejdsmarkedet mere efterspurgte. Faglærerne på erhvervsuddannelserne spiller en afgørende rolle, når de kommende generationer skal klædes på til fremtidens arbejdsmarked.

Det grønne og innovative mindset skal formes tidligt, og hvis det kan gøres via undervisning, der er nær og relevant for elevernes dagligdag, bliver udbyttet og læringen størst.

På dette kursus over fire dage i februar 2023 vil Kirsten Hasberg, økononom og ph.d. i energiplanlægning, sætte fokus på emnerne Business Model Canvas og Brugen af skolens egen solcelledata. Kisten Hasberg er bæredygtighedsrådgiver og hjælper ungdomsuddannelser med at få grøn bygningsdrift og uddannelse i bæredygtig udvikling til at gå hånd i hånd.

Formål

Kurset vil sætte deltagerne i stand til at arbejde med skolens egne solcelledata på et fagligt relevant og elevnært niveau, så eleverne kan lære at bruge det.

Målet er at indføre kursusdeltagerne i grøn energi og begreber via cases både lokalt og globalt, så den enkelte deltager får inspiration og redskaber til selv at tilrettelægge og gennemføre tværfaglige undervisningsforløb

Program

Kursusdage i uge 5: Introduktion til grøn omstilling af energisystemer med særligt fokus på solceller

 • Onsdag den 1. februar: Fra frokost (på Midtbyens Gymnasium)
  • Energidata i undervisningen – hvordan kan vi forbinde vi undervisning i bæredygtighed med iværksætteri?
 • Torsdag den 2. februar: Hel dag (på Midtbyens Gymnasium)
  • Formiddag: Grøn omstilling af energiforsyning: Fra centrale til decentrale systemer
  • Eftermiddag: Skolens solcelleanlæg: Hvordan køber, sælger og forbruger skolen strøm?

Kursusdage i uge 6: Hvordan kan vi anvende skolens egne elforbrugs- og solcelledata i undervisningen? Udvikling af mulige elevforløb

 • Onsdag den 8. februar: Fra frokost (på H.C. Andersens Vej 9)
  • Business Model Canvas og iværksætteri i undervisningen
 • Torsdag den 9. februar: Hel dag (på H.C. Andersens Vej 9)
  • Formiddag: Udvikling af elevforløb på baggrund af skolens egne solcelledata
  • Eftermiddag: Energi-iværksætteri med simuleringsværktøjet Sunny Design

Målgruppe

Faglærere fra alle skoler, der underviser på elektrikeruddannelsen, elektronik- og svagstrømsuddannelsen og data- og kommunikationsuddannelsen.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding

Skriv en mail til videnscenterchef Jesper Ekstrand Madsen på jjem@mercantec.dk.