Kursus i automatiseret svejsning – til smedefaglærere

Dato / Tid

3. maj 2022 - 5. maj 2022

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

TEC, Telegrafvej 9, 2750 Ballerup

Mødested: receptionen

Kurset klæder faglærere på til at kunne undervise i automatiseret svejsning. Der arbejdes med både smedefaglige og pædagogiske problemstillinger.

På kurset vil du igennem arbejde med forskellige former for svejserobotter (bl.a. en Migatronic CoWelder og en orbitalsvejser) få forståelse for opstilling og programmering af robotter, fremstilling af simple fixturer for at sikre ensartethed, valg af svejseprogram og svejseparametre til forskellige typer opgaver.

Du vil i løbet af kurset komme gennem disse 4 arbejdsstationer:

  • Motoman svejserobot og drejebord
  • Kollaborativ svejserobot
  • Orbital TIG-svejser
  • Offline programmering

Målgruppe:

Faglærere på smedeuddanneelsen

Hvad får du med dig fra forløbet?

Når du har gennemført forløbet, vil du have opnået kendskab til, hvor i arbejdsprocessen automatiseret svejsning giver mening, og forståelse for at skabe kvalitet og ensartethed gennem fixturer samt valg af svejseparametre. Derudover har du arbejdet med didaktiske problemstillinger i gennemførelse af undervisning i automatiseret svejsning.

Pris:

Det er gratis at deltage.

Tilmelding:

Skriv en mail til Lene Rise Pedersen på lrp@tec.dk for at tilmelde dig.

Ved tilmeldingen skal der påføres navn, skole, uddannelse, mailadresse på deltager (hvis det er en anden end deltager,
der tilmelder).

Tilmeldingsfrist er den 25. april 2022.

Skriv en kommentar