Kursus: Droneteknologi 2

Dato / Tid

5. april 2022 - 7. april 2022

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

TEC - Technical Education Copenhagen

Stæhr Johansens Vej 5, 7´ende sal
2000 Frederiksberg

Deltageren kan arbejde med dronerelaterede opgaver, hvor der benyttes forskellige sensorløsninger i dronen og sensorløsninger, der kan monteres på droner. Deltageren kan, i forbindelse med dronerelaterede opgaver, anvende opnået viden om:

  • Typiske anvendelsesområder for dronesystemer, hvori der anvendes sensorløsninger
  • Sensorteknologier, der typisk anvendes, som en del af dronens drift og sikkerhed (fx gyroskop, magnemeter, accelerometer, barometer og magnetometer).
  • Sensorteknologier, og herunder hvordan de kan anvendes til givne opgaver, som dronen skal udføre under en mission (fx kamera, infrarødt kamera, termo kamera, ultralydssensorer, multi-spektral kamera, LIDAR og RADAR)
  • Typiske interfacemuligheder på droner, der giver adgang til det, som fx serielt interfaces (UART, USB, I2C mm), radiokommunikation og WiFi
  • Typiske metoder til opsamling af data fra sensorer i eller monteret på en drone, og herunder live streaming og mulige cloudløsninger
  • Standard softwareløsninger til mapping, behandling og analyse af data/billeder fra inspektioner, der er udført af droner
  • Vægt- og balanceforhold og tyngdepunktets betydning ved montering af ekstra sensorer på en drone, herunder påvirkninger fra aerodynamiske forhold
  • Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med test og opbygning af dronesystemer med sensorløsninger
  • Aktuel lovgivning på området, både i forhold til flyvning og i forbindelse med opbygning af visse dronesystemer

Tilmelding

Skriv en mail til lb@tec.dk for tilmelding.