Kom til webinar om GPS og måleteknik - 2. del

Dato / Tid

29. november 2022

Kl. 12:00 - 14:00

Sted

Online via Teams

Der er et stort behov i industrien for, at industriteknikere kan lave en måleteknisk rapport i produktionen om bl.a. mål, målsætning, tegngivning og overfladens rughed. Derudover er der i den nye svendeprøvebekendtgørelse et krav som dokumentation. Derfor afholder videnscentret i samarbejde med TECHCOLLEGE dette webinar i to dele om GPS og Måleteknik.

GPS og Måleteknik gennemføres som en online workshop/erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Dagens program

  • Opfølgning og gennemgang af udarbejdede forslag til emner fra 1. gang.
  • Beslutning om niveau af den måletekniske dokumentation fra 1. gang blandt deltagere.
  • Oprettelse af ERFA-gruppe indenfor det måletekniske på industriteknikker uddannelsen.

Målgruppe

Faglærere på industriteknikeruddannelsen og andre interesserede.

Tilmelding

Skal du med? Så send en mail til Carsten Steffensen, faglærer på TECHCOLLEGE, på cst@techcollege.dk

Del 1 af webinaret

Læs mere om første del af webinaet om GPS og Måleteknik, som løber af stablen d. 15. november.