Dato / Tid

15. november 2022

Kl. 12:00 - 14:00

Sted

Online via Teams.

TILMELDINGEN ER LUKKET - Der er et stort behov i industrien for, at industriteknikere kan lave en måleteknisk rapport i produktionen om bl.a. mål, målsætning, tegngivning og overfladens rughed. Derudover er der i den nye svendeprøvebekendtgørelse et krav som dokumentation. Derfor afholder videnscentret i samarbejde med TECHCOLLEGE dette webinar i to dele om GPS og Måleteknik.

GPS og Måleteknik gennemføres som en online workshop/erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Program

Oplæg til debat omkring omfanget og dybden af måleteknisk dokumentation på industriteknikeruddannelsen, herunder emner som:

  • Omfanget af dokumentation af GPS (Geometrisk produkt dokumentation) form, position etc. som i dag er beskrevet i bekendtgørelsen.
  • Anvendelsen og forståelsen af eksempelvis modifikatorer inden GPS.
  • Verificering / opmåling af angivne GPS – krav på dokumentationen.
  • Overfladeruheder, herunder anvendelsen og måling af Ra, Rz, cut-off længder og filtre etc.
  • Generelle krav til den måletekniske dokumentation.
  • Afslutning, oplæg og opgaver til (2.gang) den 29. november.

Målgruppe

Faglærere på industriteknikeruddannelsen og andre interesserede.

Tilmelding

Skal du med? Så send en mail til Carsten Steffensen, faglærer på TECHCOLLEGE, på cst@techcollege.dk

Tilmeldingsfrist er fredag d. 11. november 2022.

Del 2 af webinaret

Anden del af webinaet om GPS og Måleteknik løber af stablen d. 29. november. Læs mere her.