Invitation: Inspiration og faglig sparring om fremtidens uddannelser

Dato / Tid

4. maj 2022 - 5. maj 2022

Kl. 12:00 - 12:00

Sted

Comwell H.C. Andersen Odense
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense

Meget afhænger af faglærerkompetencer, når vi taler fremtidens uddannelser! Derfor inviterer vi til et 12/12-møde om fremtidens uddannelser fra 4. til 5. maj 2022.

Vi har sammensat et program med god tid til faglig sparring og diskussioner om fremtidens uddannelser med udgangspunkt i smede-, automatik- og industriteknikfagene.

Programmet byder på både fagligt og socialt indhold i et tæt program med inspirationsindlæg, videndeling, sparring med kollegaer fra andre erhvervsskoler, refleksion over egen praksis, møde med virksomheder og specialister og ikke mindst godt selskab.

Mødet er arrangeret af TEC og Videnscenter for Automation og Robotteknologi.

Overordnet program

Den 4. maj 2022: Comwell i Odense

Oplægsholdere:

 • MADE Learning Factory v/Camilla Nellemann, chefkonsulent
  Fremtidens digitale læringsværktøjer byder på myriader af forskellige metoder og teknologier. Det, de har til fælles, er, at de markant ændrer måden, vi lærer på: Det gør op med tanken om, at vi nødvendigvis skal være i et undervisningslokale, når vi skal undervises – og at undervisning er en selvstændig aktivitet.
 • Inspirationsoplæg v/Teknologisk Institut
  Vi får besøg af robotspecialister fra Teknologisk Institut, som kommer med inspirationsoplæg til fælles dialog om fremtidens faglighed. Oplægget fungerer desuden som anbefaling til at besøge særligt spændende aktører og arrangementer på Robotbrag den 5. maj.
 • Videnscenter for Automation og Robotteknologi v/John Hansen, Uddannelseschef
  Det nationale Videnscenter for Automation og Robotteknologi, Nord er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet og er et samarbejde mellem fem erhvervsskoler. Formålet er at løfte vidensniveauet inden for automation og robotteknologi på alle landets erhvervsskoler. Videncenteret består af fem partnerskoler, der laver aktiviteter, som skaber værdi for alle landets skoler. Oplægget giver en kort introduktion til videnscenteret, og hvilke tilbud erhvervsskoler kan benytte sig af.

Den 5. maj 2022: Robotbrag, Teknologisk Institut, Odense

 • Vi deltager i robotmessen hos Teknologisk Institut i Forskerparken, Odense. Her vil vi kunne få syn for morgendagens produktions- og robotteknologi – og komme i dialog med Teknologisk Instituts uvildige robotspecialister.
 • Vi samles til frokost og deler viden fra samtale med udstillere og oplæg i konferencesporet.

Målgruppe

Hovedforløbslærere inden for uddannelserne Smed, Automatik og Industriteknik.

Tilmelding

Vi har få pladser, som er reserveret til hovedforløbslærere inden for smed, automatik og industriteknikeruddannelsen.

Skriv til cl@tec.dk

Pris

Deltagerne betaler selv transport og tilgået tid.
Tilmeldingsgebyr pr. person kr. 500.
Derudover er alt betalt.