Innovation camp - et tilbud til dygtige lærlinge

Dato / Tid

4. november 2021 - 5. november 2021

Kl. 8:00 - 16:00

Sted

EUC Nord i Frederikshavn

Går du på hovedforløbet på smed, industritekniker eller automatiktekniker? Nu har du chancen for at deltage i en camp, hvor du skal arbejde innovativt om løsningen af en konkret case fra den maritime industri.

Innovation Campen forløber over to dage, og processen er inddelt i 3 overlappende faser, hvor I med støtte fra lærerne og virksomhedsrepræsentanter skal gennem følgende:
1. Idégenerering, research og idéudvælgelse
2. Gennemarbejdelse af ide og udarbejdelse af prototype til præsentation og bedømmelse
3. Præsentation, feedback og bedømmelse

Casen vil være primært praktisk orienteret. Vi kan ikke på forhånd afsløre hvad casen går ud på, men den vil handle om nye og innovative løsninger indenfor den maritime industri.

Både faglærere og virksomhedsrepræsentanter vejleder processen. Desuden får I praktisk-teoretiske værktøjer til selve innovationsprocessen, som I også vil kunne gøre brug af senere i jeres uddannelse.

Til bedømmelsen af jeres faglige arbejde vil det primært være faglærere og virksomhedsrepræsentanter, som er dommere.

Fakta
➢ Afholdes 4+5 nov. 2021 kl. 08.00 – 16.00 på EUC Nord i Frederikshavn
➢ Uddannelser: Smed, skibsmontør, elektriker, industritekniker, automatiktekniker

➢ Ca. 20 deltagende hovedforløbselever
➢ Der arbejdes i grupper af 4-5 lærlinge
➢ Din virksomhed betaler dig 2 x 7½ t. løn. Resterende er din interessetid

Campen er et samarbejde mellem TECH Aalborg, EUC Nord, Danske Maritime og MARLOG.

Der vil være fuld forplejning, og du skal medbringe arbejdstøj, sikkerhedssko og almindeligt indendørs tøj.

Som afslutning på campen inviteres din virksomhed på besøg, når holdene pitcher foran dommerne.

Vi håber, at du har lyst til at deltage på campen. Tidligere års elever har været vilde med at prøve forløbet af.

Har du spørgsmål?

Lasse Søndergaard Winther42 14 95 26

Har du spørgsmål?

Anette H. Sørensen22 62 48 99