Fleksibelt kursus for faglærere - Robotteknik, idriftsættelse

Dato / Tid

7. september 2020 - 10. september 2020

Kl. 8:15 - 15:40

Sted

TECHCOLLEGE
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Vil du gerne styrke dine kompetencer inden for grundlæggende robotteknik i undervisningen? Så deltag på et fleksibelt faglærerkursus.

Du har som faglærer på en erhvervsskole mulighed for at opkvalificere din undervisning inden for grundlæggende robotteknik igennem et fleksibelt faglærerkursus.

Samtidig med afholdelsen af AMU kurset “Robotteknik – idriftsættelse” vil vores underviser blandt andet lære dig at foretage mindre programmerings- og omprogrammeringsopgaver på robotter og foretage fejlfinding og diagnosticering via Teach Pendant eller programmeringsenheden til robotcellen. Derudover vil du lære at vedligeholde og foretage en risikovurdering på en robot/robotcelle. Vi idriftsætter robotten/robotcellen samt foretager tilslutning af periferiudstyr på robottens I/O moduler. Du får kendskab til reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop, ligesom du vil opnå kendskab til de problemstillinger, der opstår, når robotten skal arbejde tredimensionelt, samt den generelle betjening af robotter.

Desuden vil du få inspiration fra vores erfaringer med undervisningen på både EUD og AMU, ligesom der vil være god tid til, at I diskuterer de pædagogiske og didaktiske muligheder med grundlæggende robotteknik.

Deltagelsen er gratis, og vi skræddersyr forløbet i forhold til dine forkundskaber og behov.
Læs mere om det konkrete AMU kursus her og kontakt os i videncenteret for at høre nærmere om dine muligheder for fleksibel deltagelse:

Projektleder
Line Vinterberg
Mobil: 2526 6204
E-mail: lvfr@techcollege.dk

Du er også altid velkommen til at efterspørge fleksibel deltagelse på nogle af vores øvrige AMU-kurser inden for el, styring, regulering og automatik – se dem alle her