Dato / Tid

7. december 2020 - 11. december 2020

Kl. 8:15 - 15:40

Sted

TECHCOLLEGE
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Vil du gerne styrke dine kompetencer inden for indreguleringsmetoder og fejlfinding i undervisningen? Så deltag på et fleksibelt faglærerkursus.

Du har som faglærer på en erhvervsskole mulighed for at opkvalificere din undervisning inden for indreguleringsmetoder og fejlfinding igennem et fleksibelt faglærerkursus.

Samtidig med afholdelsen af AMU kurset “Regulering – Indreguleringsmetoder og fejlfinding” vil vores underviser blandt andet lære dig at opbygge reguleringssløjfer, idriftsætte komponenter og kalibrere aktuatorer i mindre omfang. Vi opbygger reguleringssløjfer til forskellige konditioner i industrielle processer, fx temperatur, tryk eller niveau samt afprøver og idriftsætter de enkelte komponenter, der indgår i den samlede reguleringssløjfe. Desuden idriftsætter og kalibrerer vi de aktuatorer, der anvendes på processen. Det kan fx være proportionalventiler og frekvensomformerreguleret pumpe. Procesværdier omsættes til overskuelige overvågningsvisninger, såsom grafer og trendkurver og du fejlfinder og fejlretter på procesanlæg.

Desuden vil du få inspiration fra vores erfaringer med undervisningen på både EUD og AMU, ligesom der vil være god tid til, at I diskuterer de pædagogiske og didaktiske muligheder inden for indreguleringsmetoder og fejlfinding.

Deltagelsen er gratis, og vi skræddersyr forløbet i forhold til dine forkundskaber og behov.
Læs mere om det konkrete AMU kursus her og kontakt os i videncenteret for at høre nærmere om dine muligheder for fleksibel deltagelse:

Projektleder
Line Vinterberg
Mobil: 2526 6204
E-mail: lvfr@techcollege.dk

Du er også altid velkommen til at efterspørge fleksibel deltagelse på nogle af vores øvrige AMU-kurser inden for el, styring, regulering og automatik – se dem alle her