Dato / Tid

25. maj 2020 - 27. maj 2020

Kl. 8:00 - 15:25

Sted

TECHCOLLEGE
Øster Uttrupvej 1
9000 Aalborg

Vil du gerne styrke dine kompetencer i brugen af svejserobotter i undervisningen? Så deltag på et fleksibelt faglærerkursus.

Du har som faglærer på en erhvervsskole mulighed for at opkvalificere din undervisning med svejserobotter igennem et fleksibelt faglærerkursus.

Samtidig med afholdelsen af AMU kurset “Programmering og optimering af svejserobot” vil vores underviser blandt andet lære dig selvstændigt at fremstille svejseprogrammer, tage højde for spændinger og kastninger samt vurdere, redigere og optimere svejseprogrammerne i forbindelse med afhjælpning af program- og svejseprocesfejl. Du vil også få kendskab til fremstilling og anvendelse af svejsefiksturer og i forbindelse med et produktionsforløb lære selvstændigt at udføre svejsning med en industrirobot under overholdelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed, ligesom du også på baggrund af givne kravspecifikationer vil lære at kvalitetsvurdere det gennemførte svejseforløb samt udføre daglig systematisk vedligehold af robotten og dens svejseudstyr.

Desuden vil du få inspiration fra vores erfaringer med undervisningen på både EUD og AMU, ligesom der vil være god tid til, at I diskuterer svejserobotternes pædagogiske og didaktiske muligheder.

Deltagelsen er gratis, og vi skræddersyr forløbet i forhold til dine forkundskaber og behov.
Læs mere om det konkrete AMU kursus her og kontakt os i videncenteret for at høre nærmere om dine muligheder for fleksibel deltagelse:

Projektleder
Line Vinterberg
Mobil: 2526 6204
E-mail: lvfr@techcollege.dk