Dato / Tid

17. november 2020 - 19. november 2020

Kl. 8:15 - 15:40

Sted

TECHCOLLEGE
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg

Vil du gerne styrke dine kompetencer inden for opsætning af et SCADA-system i undervisningen? Så deltag på et fleksibelt faglærerkursus.

Du har som faglærer på en erhvervsskole mulighed for at opkvalificere din undervisning inden for opsætning af et SCADA-system igennem et fleksibelt faglærerkursus.

Samtidig med afholdelsen af AMU kurset “PLC grundlæggende SCADA” vil vores underviser blandt andet lære dig at foretage programmering, opsætning og idriftsætning af en mindre intern datakommunikation mellem industrielle PLC-baserede SCADA-systemer og administrative systemer såsom regneark og databaser. Endvidere gennemfører vi dataopsamling, alarmlogning, samt dokumentation.

Desuden vil du få inspiration fra vores erfaringer med undervisningen på både EUD og AMU, ligesom der vil være god tid til, at I diskuterer de pædagogiske og didaktiske muligheder inden for PLC-baserede SCADA-systemer.

Deltagelsen er gratis, og vi skræddersyr forløbet i forhold til dine forkundskaber og behov.
Læs mere om det konkrete AMU kursus her og kontakt os i videncenteret for at høre nærmere om dine muligheder for fleksibel deltagelse:

Projektleder
Line Vinterberg
Mobil: 2526 6204
E-mail: lvfr@techcollege.dk

Du er også altid velkommen til at efterspørge fleksibel deltagelse på nogle af vores øvrige AMU-kurser inden for el, styring, regulering og automatik – se dem alle her