Dato / Tid

25. juni 2024 - 26. juni 2024

Kl. 8:00 - 14:30

Sted

Syddansk Erhvervsskole
Boulevarden 36
7100 Vejle

Kom med til to spændende dage, hvor der er fuld fokus på automatikteknikeruddannelsens hovedforløb og rig mulighed for sparring med kollegaer. Tilmeld dig nederst på siden.

Foreløbigt program

Dag 1 – Tirsdag

9.30 – 10.00: Morgenmad og Velkommen

10.00 – 11.30: Oplæg fra IU om ny uddannelsesordning

11.30 – 12.15: Oplæg om videncentrene nord og syd

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Rundvisning på Syddansk Erhvervsskole Vejles automatikafdeling

14.00 – 16.30: Fra lærer til lærer – erfaringsudveksling om egen undervisningspraksis i uddannelsen. (Ifbm. tilmelding skal der angives hvilke grupper(H1-H6) man gerne vil placeres i)

16.30 – 17.00: Opsamling i plenum

17.00: Indkvartering

18.00: Spisning og aftenhygge

 

Dag 2 – Onsdag

7.00 – 8.00: Morgenmad

8.00 – 10.00: IT-sikkerhed (plenum)

 • 45 min. – SDE giver kort oplæg om deres praksis
 • 75 min. – Diskussion skolernes praksis, og hvordan det gøres mere grønt i fremtiden

10.00 – 10.30: Pause og snacks

10.30 – 12.15: Energioptimering / grøn omstilling (plenum)

 • 45 min. – Mercantec og TEC giver kort oplæg om deres praksis
 • 60 min. – Diskussion skolernes praksis, og hvordan det gøres mere grønt i fremtiden

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Afslutning og evaluering

14.00: Farvel og tak for i dag

 

Program for ledere

Dag 1 – Tirsdag

9.30 – 10.00: Morgenmad og Velkommen

10.00 – 11.30: Oplæg fra IU om ny uddannelsesordning

11.30 – 12.15: Oplæg om videncentrene nord og syd

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Rundvisning på Syddansk Erhvervsskole Vejles automatikafdeling

14.00 –  16.30: Bordet rundt

 •  Hvilke fælles problematikker er der på skolerne
  • Samarbejde med IU
  • SOP arbejde
  • Ny svendeprøve
  • DEP og faglige kompetenceløft
  • Udnyttelse af Videnscentrene til faglige kompetenceløft
  • Vision om et fælles nationalt faglig påbygningskatalog
  • … kom gerne med input til flere emner
 • Fremtidigt ledersamarbejde

16.30 – 17.00: Opsamling i plenum

17.00: Indkvartering

18.00: Spisning og aftenhygge

 

Dag 2 – Onsdag 

7.00 – 8.00: Morgenmad

8.00 – 9.45: Forsat drøftelse af emner fra tirsdag eftermiddag

9.45 – 10.15: Pause

10.15 – 12.15: Onboarding af nye didaktikere  – Præsentation af et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Universitet, Mercantec, SOSU Randers og Århus TEC v. Anne-Birgitte Rohwedder.

12.15 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Afslutning og evaluering

 • Feedback på program, planlægning, emner osv.
 • Idéer til fremtidige temaer?
 • Hvor tit skal arrangementet afholdes?
 • Kontaktoplysninger/netværk, evt. teamsgruppe

14.00: Farvel og tak

Tilmeldingsfrist d. 1. juni 2024

Line Goul Stoffer

Har du spørgsmål?

Line Goul Stoffer
Videnscenterchef og udviklingskonsulent