Dato / Tid

18. maj 2020 - 20. maj 2020

Kl. 8:00 - 15:25

Sted

TECHCOLLEGE
Øster Uttrupvej 1
9000 Aalborg

Vil du gerne styrke dine kompetencer i brugen af svejserobotter i undervisningen? Så deltag på et fleksibelt faglærerkursus.

Du har som faglærer på en erhvervsskole mulighed for at opkvalificere din undervisning med svejserobotter igennem et fleksibelt faglærerkursus.

Samtidig med afholdelsen af AMU kurset “Betjening og basis programmering af svejserobot” vil vores underviser blandt andet lære dig at fremstille og indlæse enkle svejseprogrammer samt udføre mindre ændringer og rettelser i disse, ligesom du også vil lære at udføre almindeligt forekommende vedligeholdelsesopgaver på en korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Desuden vil du få inspiration fra vores erfaringer med undervisningen på både EUD og AMU, ligesom der vil være god tid til, at I diskuterer svejserobotternes pædagogiske og didaktiske muligheder.

Deltagelsen er gratis, og vi skræddersyr forløbet i forhold til dine forkundskaber og behov.
Læs mere om det konkrete AMU kursus her og kontakt os i videncenteret for at høre nærmere om dine muligheder for fleksibel deltagelse:

Projektleder
Line Vinterberg
Mobil: 2526 6204
E-mail: lvfr@techcollege.dk