Hos TEC har man udforsket, hvordan man kan lave elevengagerende klimaundervisning i IT-fagene. Det har foreløbigt resulteret i deres nye "Digitale bæredygtighedslaboratorium".

På TEC har man erklæret sig en “grøn profil”, og derfor blev det også nødvendigt for IT-fagene afsøge grønne initiativer, og hvordan man kan integrere dem i de forskellige uddannelser og forløb.

En proces som denne er dog ikke uden udfordringer, og her har tiden været en hæmsko for udviklingen. Da forløbene ofte er af kort varighed, har det været svært at forbinde de mange målpinde for de enkelte fag sammen med nyt “bæredygtigt stof”.

At der opstår udfordringer i sådan en proces, er naturligt, og heldigvis er faglærerne ikke gået i stå. I flok kan man hjælpes ad, og det er blevet løsningen på “problemet”. Der findes nemlig flere grønne idéer spredt over hele TEC, og kunne man evt. iværksætte et initiativ, som kunne samle idéerne og skabe et fælles ståsted?

Initiativet er endt ud i opstarten af det digitale bærerdygtighedslaboratorium. Laboratoriet skal være et fysisk sted, hvor elever og undervisere i fællesskab kan innovere, afprøve, lege, opdage og få ny viden indenfor IT-fagets grønne omstilling.

Det digitale bærerdygtighedslaboratorium skal også være en digital vidensdelingsplatform, som skal samle og agere tovholder, facilitator og understøtte nye initiativer, med et fagfagligt, pædagogisk og didaktisk sigte.

Med tiden skal rummet indeholde fire læringsstationer, med forskellige formål, som elever og faglærer kan bruge og udvikle på i fællesskab.

De fire forskningszoner

Energy awareness, her skal man f.eks. kunne undersøge, hvor meget strøm et klasselokale bruger på en time og/eller Co2-forbrug på skolens lokationer.

Miljø og sikkerhed, her skal man kunne lære mere om sortering af IT-affald.

Den digitale hverdag, her skal man have mulighed for at udforske, hvordan man kan digitalisere hverdagsudfordringer f.eks. monitorering af, hvornår ens planter trænger til vand eller hvornår ens kaffe bliver for kold.

Den fri forskning, her skal man kunne undersøge og dele de bedste digitale bæredygtige løsninger.

Projektet er stadig i et meget tidligt stadie, og man arbejder også på den digitale platform til eleverne.

På billedet herunder, ses det fysiske rum, hvor man indtil videre har opsat fire elmålere til opsamling af el-forbrug på software generede aktiviteter.

4 elmålere til opsamling af forbrug på software genererede aktiviteter
El-skinne til opsamling af hardware generede aktiviteter