Da det igen ringede ind til et nyt skoleår i starten af august stod EUC Nordvest klar med nye tiltag til deres affaldssortering. Nu skulle der for alvor sættes ind!

Fra restaffald til genanvendelige ressourcer

Som verdensmålsskole har de på EUC Nordvest sat os for at arbejde med bæredygtighed og verdensmålene, som en central del af uddannelsesinstitutionens mål om at fremme en bæredygtig udvikling. Dette gælder både, når de uddanner elever og i deres daglige virke som uddannelsesinstitution. Derfor søsatte de, sammen med NEXT i København og virksomheden STRANDET, projektet Grønt Aftryk, med det formål at få overblik over skolernes affaldsmængder og sorteringspotentiale – Og selvfølgelig sikre, at de lever op til de nationale sorteringskrav om at sortere i ti affaldsfraktioner, som mange allerede kender fra husholdningen. Ikke helt overraskende viste analysen, at der er stort potentiale i en forbedret affaldssortering på EUC Nordvest, hvor 85 % af affaldet i 2022 blev sendt til restaffald/forbrænding. Ved bedre affaldssortering sikrer de nemlig både, at deres brugte ressourcer kan genanvendes, og de reducerer samtidig skolen CO2-udledning.

 

Nye vaner kræver en indsats

Som et led i den nye affaldssortering blev der over sommerferien opsat affaldssystemer på skolernes fællesarealer og særlige relevante steder, så som kantinen. Det betød også, at skraldespandene blev flyttet ud af teorilokalerne. Herfra har eleverne (og underviserne) således skulle tage affaldet med ud af klasserne og sortere det ved de opsatte affaldsstationer. Spisning har skulle foregå i fællesarealerne og ikke i værkstederne eller klasseværelserne. Det har selvfølgelig krævet tilvænning både for elever og lærere at skabe nye gode affaldsvaner, og det er noget, de løbende arbejder på at forbedre på EUC Nordvest-skolerne.

De enkelte værksteder, hvor der også er særlige affaldstyper, har i sinde at tilpasse egne systemer til værkstedernes behov, men der vil også være et øget fokus på generel affaldssortering og øget genanvendelse.

En fleksibel løsning

De nye affaldssystemer, som eleverne og underviserne mødte efter sommerferien, indeholder som udgangspunkt fire fraktioner i hvert modul, nemlig fraktionerne plast, restaffald, papir, og madaffald. Enkelte steder på skolen blev der tilføjet et yderligere modul med to fraktioner, metal og glas, der hvor de har haft erfaringer med, at der er større mængder af disse affaldstyper.

Mange har styr på, hvilket affald skal i de forskellige fraktioner, men restaffald kan, for nogen, godt være udfordrende. Eksempler herpå kunne være papir og plast, som har været pakket omkring mad og chips poser. De har på EUC Nordvest valgt en fleksibel løsning, som både kan justeres i antal fraktioner og placering på skolen. På den måde kan de løbende tilpasse deres affaldssortering i takt med de erfaringer, de får undervejs.