Hos Kursuscentret på EUC Nordvest i Thisted har man over et par år haft et samarbejde med Sdr. Omme Statsfængsel og Kriminalforsorgen, hvor man har udbudt diverse kurser til de indsatte.

Fængslerne skal tilbyde de indsatte kurser, uddannelse og vejledning for at støtte dem i egne interesser samt udvikle deres kompetencer – alt sammen med henblik på at forberede dem til “verden udenfor”.

Samarbejdet førte i foråret til et møde mellem projektleder på EUC Nordvest, Rikke Scheele-Simonsen, og fængslets erhvervsuddannelseskoordinator, Morten Klim, hvor de i fællesskab skulle udtænke idéer til hvilke nye kurser der ville give god mening at tilbyde de indsatte.

Udviklingen brager derudaf

Samfundet og udviklingen af nye teknologier brager afsted. Det går så hurtigt, at selv de, der beskæftiger sig med det til daglig, kan have svært ved at følge med. Prøv så at forestille dig, hvordan det må være for en indsat, som ikke har den samme adgang til at følge med i udviklingen.

Af den grund så Rikke Scheele-Simonsen og Morten Klim videnscenterets take away-kurser som en god mulighed for at introducere de indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel til nye teknologier og viden om bl.a. Dobots, 3D-print-teknologier, VR svejsesimulator, 3D-scanning m.m.

Kurserne har været afholdt i fængslet et par gange henover 2023 – med stor succes. Kurserne har givet de indsatte godt indblik i teknologiudviklingen og har tilført dem nye kompetencer, som de forhåbentlig kan få gavn af senere i livet.

Det er ikke bare lige sådan

Det er i sagens natur ikke noget, man ”bare lige gør”, når man vil afholde sådanne kurser i et fængsel. Der er en del sikkerhedsforanstaltninger man skal tage hensyn til. Mange af de teknologier, der bruges på kurserne, kræver f.eks. internetadgang, hvilket ikke er tilladt bruge inden for murerne. Indførelse af grej til fængslet er også sin sag og kræver mange godkendelser. Og så er der endnu en ret vigtig overvejelse; den faglærer, som skal varetage undervisningen i fængslet. Personen skal være indstillet på, at det er en anderledes opgave.

Underviseren skal kunne rumme pludselige udfordringer, være opmærksom på stemningen blandt kursisterne og være i stand til at tænke ud af boksen, f.eks. i forbindelse med den manglende internetadgang. Samtidig skal underviseren betragte de indsatte som helt almindelige kursister. De indsatte har ret til en lige så spændende og lærerig oplevelse som alle andre. Derfor er rummelighed og en anerkendende tilgang vigtigt.

Den opgave stod faglærer John Høg klar til at varetage. John er til daglig faglærer i Industriteknik i afd. for metal og teknologi.

Et succesfuldt samarbejde

Kurserne fra EUC Nordvest har vist sig at være meget populære, og det oplever Rikke Scheele-Simonsen især, når hun to gange om året holder oplæg på “fyraftensmøder” i fængslet. Her samles de uddannelsesparate indsatte til inspiration om nye tilbud og nye trends. Det kunne f.eks. være et oplæg om de nye teknologier, der bruges i virksomheder og industrien, efterfulgt af en introduktion til kurset “Ny teknologi i produktionen“, hvor de indsatte kan få mulighed for at afprøve de nye og spændende teknologier.

“Der har været stor spørgelyst til mine oplæg, og der er ofte kø ved tilmeldingen efter – og det forstår jeg godt. For nogle af de indsatte er det jo fagre ny verden,” fortæller Rikke Scheele-Simonsen.

Der har helt generelt været stor tilslutning til kurset, som kører to-tre gange om året. Succesen er heller ikke gået ubemærket hen. Hos Kriminalforsorgen har man nemlig lagt mærke til den store interesse, og i efteråret 2023 er EUC Nordvest også begyndt at afholde kurser i Renbæk Fængsels åbne afdeling. Renbæk Fængsel har, modsat fængslet i Sdr. Omme, også en lukket afdeling. Lukkede afdelinger giver dog lidt større udfordringer, når der skal afholdes kurser, men Rikke Scheele-Simonsen er ikke i tvivl om, at de når i mål med opgaven i det nye år.

”Det er ildsjæle, der sidder med opgaverne i de to fængsler, og vi værdsætter samarbejdet rigtig meget. At flytte mennesker, er nemlig det, vi gør bedst her på EUC Nordvest”, afslutter Rikke.