Hvordan løser man udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for robot- og automationsindustrien? Netop det spørgsmål blev for nyligt lagt op til debat hos TECHCOLLEGE.

Den største barriere for vækst i de nordjyske robot- og automationsvirksomheder er, ifølge industrien selv, manglen på kvalificerede medarbejdere. Den udfordring skal tackles, men løsningen kræver fælles engagement fra både industrien, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsfremmesystemet på både kort og lang sigt.

Derfor har TECHCOLLEGE og Odense Robotics i samarbejde med videnscenteret inviteret 25 virksomhedsrepræsentanter til et fælles netværksmøde om udfordringen omkring mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor robot- og automationsindustrien.

Arrangement var målrettet virksomhederne, hvor fokus var at udvide kendskabet til de mange kvalificerede robot- og automationstalenter, der uddannes på erhvervsskolerne – bl.a. hos TECHCOLLEGE.

Virksomhederne fik mulighed for at se og teste TECHCOLLEGEs faciliteter indenfor robot- og automation samt tale med elever, som allerede har valgt branchen til. Netværksmødet var særligt målrettet data- og kommunikationsuddannelsen samt automatik- og procesuddannelsen.

Virksomhederne ønsker at forsætte netværket for at samarbejde endnu tættere omkring rekruttering af nye lærlinge, efteruddannelse mv.