Virtual Reality kan åbne døre i undervisningen, men vi skal undersøge grundigt, hvor og hvordan teknologien passer ind.

Vi har besøgt faglærer Kim Kaurin på TECHCollege for at få et indblik i, hvordan man kan integrere VR i undervisningen. For Kim er det vigtigt, at man leger sig til læring. Og netop her giver VR-teknologi mange nye muligheder.

Eleverne får derfor som det første også lov til at prøve teknologien og dens grænser af. Om det så betyder, at man lige skal bruge 10 minutter på at forsøge at få det til at se ud som om, at en elev hænger ned fra en girafkran i én arm, selvom opgaven var noget helt andet.

“Vi skal ikke bare tage det, vi ser i den analoge verden, over i et virtuelt rum. Det giver ikke nødvendigvis noget nyt eller bedre til undervisningen.” fortæller Kim. Det skal gøres klart, hvad og hvornår det skal bruges i undervisningen. VR-teknologi er ikke læring i sig selv, men skal ses som et værktøj til læring. VR er fyldt med kreative og nytænkende alternativer til den analog verden. Med VR kan man skabe nye universer og flytte grænserne. Det er dét vi skal lære at gøre brug af, understreger Kim.

Trivsel kommer i første række

For Kim er der dog én ting, der kommer først; at eleverne bliver trygge ved at tage VR-brillerne på og være i det virtuelle rum. Det kan være en stor udfordring for eleverne at skulle iføre sig brillerne. De er ofte er bange for at se dumme ud eller skøre ud. Nogen elever kan fysisk slet ikke holde til at befinde sig i det virtuelle rum. Man kan opleve ubehage og svimmelhed, når man ifører sig VR-brillerne. Disse aspekter skal man være forberedt på, inden man gør brug af VR i undervisningen. Derfor ser Kim heller ikke, at VR skal være et krav, men et tilbud for dem, der har lyst eller føler behov for det.

VR-brillerne “lukker dig inde i en anden verden”. Derfor skal vi gøre os tanker om, hvilken påvirkning teknologien kan have på klasserummet. Herunder også elevernes evne til at kommunikere, samarbejde og forståelse for hinanden i klasserummet. Derfor inviterer Kim og TECHCollege til en online workshop om VR i undervisningen. Her vil Kim dele ud af sin erfaring og give mulighed for, at du kan komme med spørgsmål og inputs til en debat om brug af VR i undervisningssammenhæng.