Lærerige dage på DTU - faglærere blev klogere på additiv fremstilling

I løbet af fire dage på Dansk Teknisk Universitet (DTU) blev fem faglærere grundigt indført i additiv fremstilling med fokus på 3D-print i metal. Dette blev faciliteret af seniorforsker David Bue Pedersen, spydspids for DTUs "3D-print-legeplads", som gav en dybdegående indsigt i de seneste fremskridt inden for additiv fremstilling

Dagene bød på en række inspirerende præsentationer af de mange forskellige maskiner og teknologier, som både kan købes og bygges selv. Faglærerne fik også mulighed for at teste nogle af maskinerne selv med egne tegninger. Dog gik det ikke helt som forventet, da de på dag tre åbnede maskinen og måtte indse, at deres printforsøg havde slået fejl. Som David udtrykte det: “Det er bare fedt! Så kan vi nemlig lære noget nyt.”

Med den indstilling gik faglærerne straks i gang med fejlfinding og diagnosticering – noget der ellers ikke var en del af planen. Som en faglærer udtrykte det, “det gav meget mere end forventet”. Dette gav dem også mulighed for at lære om reparation af maskinen.

Faglærerne var generelt positive og ved godt mod. De var enige om, at dagene havde været med til at afmystificere additiv fremstilling og 3D-print i metal. De har oplevet, at det ofte er blevet fortalt, at det er både dyrt, farligt og kompliceret, men disse fordomme er nu blevet lagt i graven for faglærerne.

Som Brian fra industriteknikeruddannelsen på NEXT udtrykte det: “Så er det nu blevet kradset i overfladen, og det er en start for os faglærere til at få bredt dette ud til eleverne.”

Arrangementet har været med til at lægge vægt på vigtigheden af uddannelse og vidensdeling inden for et felt, som er i konstant udvikling. Lærerne går fra de fire dage med fornyet entusiasme og en større forståelse for potentialet i additiv fremstilling.

Vi ser frem til at fortsætte med at fremme udvekslingen af ideer og teknologiske fremskridt inden for additiv fremstilling og 3D-print i industrien.

På kurset deltog 4 faglærere fra NEXT og én fra Skive College