Bæredygtig undervisning i smedefaget – et skridt mod grøn omstilling

For nylig mødtes videnscenterets udviklingskonsulent, Daniel med smedefaglærer Morten Schjerning, for at påbegynde samarbejdet omkring udviklingen af grønt undervisningsmateriale til smedeuddannelsen. Møderne mellem Daniel og Morten har resulteret i spændende idéer og initiativer, der kan bidrage til en grønnere tilgang inden for smedefaget.  

Morten og Daniel har et ønske om at konkretisere bæredygtighed ved at udarbejde koncepter og konkrete opgaver, som nemt og sikkert kan bruges af andre. På den måde håber de på at kunne gøre de lidt “fluffy” og komplekse begreber om bæredygtighed og grøn omstilling mere fagrettet og håndgribeligt – for både elever og undervisere.  

På møderne har de derfor bl.a. arbejdet ind i at skabe undervisningsmateriale, som er tilpasset niveauet på grundforløb til hovedforløb. På grundforløbet kunne man f.eks. starte med at lære eleverne om Verdensmålene, materiale forbrug og prisen på det, rette fejl og mindske spild. På hovedforløb 1 kunne man opstarte en samtale og bevidsthed om bæredygtighed i elevernes liv, og give eleverne, i samarbejde med deres virksomheder, opgaver hvor de skal skrive rapporter med fokus på bæredygtighed. Og sådan vil niveauet hæves for hvert nyt forløb eleverne indtræder på. På den måde vil bæredygtighed og grøn omstilling være et vedvarende fokus gennem hele uddannelsen.  

Morten er en virkelig engageret smedefaglærer, som brænder for den grønne udvikling, og for at udvikle smedefaget helt generelt, og idéerne flød nemt mellem de to.  

På tegnebrættet ligger der også opstart af et grønt ERFA-netværk mellem smedefaglærere, implementering af nye læringsværktøjer som eks. ThingLink og hvordan vi ellers kan udvikle og ruste smedeuddannelsen til den grønne omstilling. 

Morten og Daniel fortsætter udviklingen og samarbejdet efter sommerferien.