To dage i dataens tegn - Landsmøde for Data afholdt for første gang

For nylig blev der, i samarbejde med Videnscenteret, afholdt Landsmøde for datauddannelserne for første gang. Der var fokus på etableringen af erfaringsnetværk mellem de forskellige faglærere og skoler.

I 2022 rettede Undervisningsministeriet henvendelse til uddannelseslederne for Data og bad dem om at etablere et netværk mellem dataskolerne. Dette initiativ førte til oprettelsen af et ledernetværk, som nu står bag det nyligt afholdte Landsmøde, der fandt sted på Mercantec i Viborg.

Landsmødet for Data blev til to dage fyldt med spændende og lærerige oplæg. Alexander Brøndsholm fra Industriens Uddannelser, Kelvin Strømsholt og Bjarne Andersen fra STUK og Lærke Brogaard Bertel, lektor på Aalborg universitet og medlem af Videnscenterets Advisory board, var inviteret til at holde oplæg for de knap 70 fremmødte undervisere.

De tre oplæg lagde hver især op til spændende debatter mellem faglærerne, og Lærke Brogaard Bertel fik rigtig sat faglærerne på arbejde, da hun pludselige bad dem om at skrive navneord på post-its, tegne hinanden og analysere billeder af trafikale problemer. Det gav god anledning til lidt grin rundt omkring, men der var heldigvis mening med galskaben, da Lærkes oplæg omhandlede kreativ problemløsning, og hvordan man kan skabe læring og motivation gennem autentiske problemstillinger.

Videnscenteret fik også lov til at indtage scenen, og selvom videnscenteret var det sidste indslag inden middagen, så var der alligevel stor interesse i videnscenterets arbejde og projekter.

På dag to blev faglærerne opdelt i forskellige rum baseret på deres valgte emner, hvor de havde mulighed for at diskutere og udveksle erfaringer med hinanden. Emnerne som faglærerne var inddelt i, var bl.a. IOT, Grøn Omstilling, Cloud og grundforløb. Især IOT og grundforløb var populære emner. Videnscenteret har efterfølgende stillet digitale samarbejdsplatforme til rådighed, hvor faglærerne kan forsætte erfaringsudvekslingen.

Interessen for arrangementet var stor, og de faglige debatter blev eftersigende ved til langt ud på aftenen. Der blev generelt udtrykt begejstring fra faglærerne både omkring indholdet og programmet. Landsmødet var alt i alt en succesrig begivenhed, der samlede faglærere og skabte netværk inden for datafaget, noget flere af faglærerne havde følt, at de har manglet.

”Det er voldsomt hyggeligt og spændende at møde alle de andre. Især i går, hvor man fik snakket om hvilke erfaringer de andre har gjort og hvordan man kan arbejde med de problemer vi hver især har. Det her, hvor vi vender det hele på et lidt større plan, det er virkelig dejligt. Alle vinder ved det.”
– Faglærer, Syddansk Erhvervsskole

Mødet gav deltagerne mulighed for at udvide deres viden, udveksle ideer og styrke samarbejdet mellem skolerne. Med den positive respons glæder vi os allerede til næste års landsmøde, som vil foregå i Odense.