Både vægge og borde blev taget i brug, da Kirsten Hasberg afholdte kursus om, hvordan faglærere kan anvende skolens egne elforbrugs- og solcelledata i undervisningen.

For nylig havde vi fint besøg af økonom og ph.d. i energiplanlægning, Kirsten Hasberg, som afholdte kursus i brug solcelledata og energiplanlægning for faglærere. Kisten Hasberg er bæredygtighedsrådgiver og hjælper ungdomsuddannelser med at få grøn bygningsdrift og uddannelse i bæredygtig udvikling til at gå hånd i hånd.

På kurset deltog faglærere fra elektrikeruddannelsen, elektronik- og svagstrømsuddannelsen og data- og kommunikationsuddannelsen.

Under kurset blev faglærerne ført ind i emner som “Grønt iværksætteri” og “Business Model Canvas”. Ved hjælp af cases både lokalt og globalt er faglærerne blevet grundigt indført i begreberne, og de har samtidig fået inspiration og redskaber til selv at tilrettelægge og gennemføre tværfaglige undervisningsforløb.

Dagen var både spændende og lærerig, og Kirsten var mester i udnytte rummet og gøre brug af visuelle elementer, som gjorde emnerne og begreberne mere håndgribelige.