Samarbejde mellem EUC Nordvest og CFI skal styrke kompetencer i metalprint

Center for Industri og EUC Nordvest har det forgangne år brugt kræfter på erfaringsudveksling med hinanden om metal-print for at teste anvendeligheden af teknologien i forskellige situationer.

3D-print i metal er en forholdsvis ny teknologi, som har fået stor opmærksomhed de seneste år. Teknologien gør det muligt at fremstille metalgenstande med en høj grad af kompleksitet og præcision, som traditionelle fremstillingsmetoder ikke kan matche. Det betyder, at 3D-print i metal kan revolutionere måden, vi fremstiller en lang række produkter på og åbne op for en række nye muligheder og anvendelsesområder.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi har en metalprinter, som står på EUC Nordvest i Thisted, og på skolen er man interesseret i en generel kapacitetsopbygning i forhold metalprinteren, således at flere faglærere bliver inspireret og klædt på til dels at betjene den og dels undervise elever i brugen af den.

Derfor har skolen indgået et samarbejde med Center for Industri, der beskæftiger sig med fremtidige teknologier og produktionsmetoder i dansk industri, så skole og center kan lære af hinanden og inspirerer hinanden til nye anvendelsesmuligheder og tilgange til teknologien.

Fordele ved teknologien

En af de største fordele ved 3D-print i metal er den høje grad af designfrihed, som teknologien giver. Traditionelle fremstillingsmetoder som støbning og fræsning begrænser i høj grad designmulighederne, da de kun kan fremstille genstande med visse geometriske former. Med 3D-print i metal kan man derimod fremstille genstande med komplekse geometriske former og indviklede strukturer, som ikke kan fremstilles på andre måder. Dette betyder, at man kan fremstille produkter, der er lettere, stærkere og mere holdbare, end hvad man tidligere har kunnet.

En anden fordel ved 3D-print i metal er, at det er en meget hurtig og omkostningseffektiv måde at fremstille mindre serier på. Traditionelle fremstillingsmetoder som støbning og fræsning kræver ofte omfattende værktøjsopsætning og andre forberedelser, hvilket gør dem langsommere og dyrere end 3D-print i metal. Med 3D-print i metal kan man derimod fremstille mindre serier på kort tid og til en brøkdel af prisen.

Alt i alt er 3D-print i metal en vigtig teknologi, som kan revolutionere måden, vi fremstiller produkter på. Den høje grad af designfrihed, hastigheden og omkostningseffektiviteten samt de nye anvendelsesmuligheder gør teknologien til en værdifuld ressource for industrien og samfundet som helhed.