Fyraftensmøder med fokus på den teknologiske udvikling

Over 100 mestre og repræsentanter fra virksomheder og TECHCOLLGE har det forgangne år mødtes for at diskutere den aktuelle teknologiske udvikling, og hvordan man sikrer, at fagene på erhvervsskolerne følger udviklingen.

Det er vigtigt at holde sig opdateret på den aktuelle teknologiske udvikling, særligt hvis man er smed, industritekniker, elektriker eller automatiktekniker, da udviklingen går stærkt inden for disse brancher.  Derfor har videnscentret sammen med TECHCOLLEGE afholdt en række fyraftens- og dialogmøder for en mestre og virksomheder.

Formålet med møderne var at sikre, at både skolen og virksomhederne er opdaterede på den aktuelle teknologiske udvikling og har det rette kompetenceniveau og fokus, hvilket er afgørende for at sikre, at fremtidens arbejdskraft er i stand til at tackle de udfordringer og muligheder, der følger med den teknologiske udvikling.

Et af de seneste fyraftensmøder, der blev afholdt, handlede om brugen af robotter i metalindustrien. Formålet med dette møde var at oplyse og opdatere deltagerne på de nyeste teknologiske tendenser inden for brugen af robotter i metalindustrien og diskutere, hvordan disse tendenser kan implementeres og udnyttes optimalt i undervisningen og i virksomhederne.

Fyraftensmøderne har været en stor succes og har bidraget til at styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, mestre og virksomheder.