Videnscentret styrker sit grønne fokus med ny udviklingskonsulent

Daniel Ambrosius Frederiksen er tiltrådt som udviklingskonsulent i Videnscenter for Automation og Robotteknologi, hvor han skal have særligt fokus på at grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Daniel Ambrosius Frederiksen er ny udviklingskonsulent i videnscentret.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi har styrket sit fokus på bæredygtighed og grøn omstilling ved at ansætte en ny udviklingskonsulent, Daniel Ambrosius Frederiksen. Daniel er cand.mag. i Oplevelsesøkonomi med bachelor i Historie og globalisering og har tidligere arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling hos Det Grønne Akademi i Aarhus

Udover den akademiske erfaring har Daniel også erfaring som landmand, portør og social- og sundhedshjælper ved Aarhus Kommune.

Daniel skal bl.a. fungere som bindeled mellem de fem partnerskoler i videnscentret og være med til at udvikle videnscenteret og dets tilbud. Særligt med fokus på udvikling af undervisningsmaterialer og kurser inden for grøn omstilling og bæredygtighed.