Den 1. februar 2023 tiltrådte Jesper Ekstrand Madsen som videnscenterchef for Videnscenter for Automation og Robotteknologi.

Jesper Ekstrand Madsen kommer fra en stilling som projektleder hos Mercantec i Viborg, hvor han bl.a. har arbejdet med udvikling af vejledningsaktiviteter, netværksopbygning og udviklingsprojekter indenfor de tekniske uddannelser.

Jesper Ekstrand Madsen er oprindeligt uddannet mekaniker og har siden beskæftiget sig med undervisning, vejledning og projektledelse i forskellige organisationer.

Nu skal han i videnscentret have fokus på, at videnscentrets omfattende katalog af undervisningsmateriale og viden kommer bredt ud til faglærere og erhvervsskoler landet over og bidrage til at udbrede ny teknologi på erhvervsskolerne. Desuden bliver det et vigtigt fokus at bidrage til at fremme grøn omstilling og bæredygtighed på erhvervsskoleområdet.

”Jeg glæder mig til at dykke ned i alle de spændende muligheder, som videnscentret byder på. Særligt i forhold til den grønne omstilling og bæredygtighed, hvor automation og robotteknologi i fremtiden bliver nøgleord, hvis vi for alvor skal flytte noget i forhold til den grønne dagsorden,” siger Jesper Ekstrand Madsen.

Jesper Ekstrand Madsen har allerede indgående kendskab til videnscentret og videnscentrets arbejde, da han har siddet i videnscentrets styregruppe på vegne af Mercantec det foregående år.

Han afløser Christoffer Boserup Skov, der er tiltrådt som leder af Dansk Talentakademi.