Spændende besøg hos Cadpeople i Aarhus

Landets videnscentre tog på besøg hos virksomheden Cadpeople, der bl.a. arbejder med digitale læringsplatforme, for at få ny inspiration til, hvordan man i 2023 kan arbejde med XR-teknologier inden for digital læring.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi og CIU havde arrangeret turen til Cadpeople i Aarhus for at se og blive inspireret af digital læring anno 2023. Her var fokus bl.a. på, hvad skal der til for at et digitalt læringsprojekt bliver en succes set i forhold til læringsindhold, udviklingsproces, teknologi og implementering.

Repræsentanterne fra videnscentrene blev præsenteret for cases, som Cadpeople har arbejdet med, og de fik mulighed for at teste forskellige tilgange til læring – fx VR, AR og forskellige simuleringsværktøjer.

Se nogle af de flotte eksempler på læringsplatforme fra Cadpeople