Sammen med bl.a. universiteter i Hamburg, Aalborg, Tirana og Milano deltager Videnscenter for Automation og Robotteknologi i en EU-ansøgning til det kommende program inden for green economy og learning alliances.

Hovedidéen i projektet er at opbygge samarbejder på tværs af vidensinstitutioner og virksomheder i Europa med det formål at kortlægge, hvilke kompetencebehov der er i industrien – og dermed også undersøge, hvordan uddannelser skal skrues sammen for at kunne opfylde disse krav.

Tanken om at undersøge fremtidens kompetencebehov spiller godt sammen med videnscenterets arbejde, hvor Mandag Morgen i øjeblikket arbejder på en rapport, der skal agere som vidensgrundlag for videnscenterets fremtidige arbejde og indsatser.

“Grundideen i det europæiske projekt harmonerer godt med vores formål, så derfor sidder vi med ved bordet sammen med de mange europæiske partnere. Og derudover giver det også et værdifuldt netværk til de forskellige vidensinstitutioner, og vi får et indblik i, hvordan man arbejder med denne problemstilling i andre lande,” siger videnscenterchef Christoffer Boserup Skov.