Flere faglærte inden for STEM – men hvordan?

Hvordan får man flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Hvordan imødegår man både udfordringen med mangel på faglært arbejdskraft og den grønne omstilling? Det har Teknologipagten sat fokus på i en rapport og podcastserie med konkrete anbefalinger til handling på området.

Danske virksomheder skriger efter faglært arbejdskraft, og i 2030 anslås det, at der vil mangle godt 100.000 faglærte i Danmark. Ikke nok med det, så har danske virksomheder og samfundet generelt et øget fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Det betyder, at der særligt er brug for faglærte med kompetencer inden for STEM-området.

Derfor er det en stor udfordring, at færre og færre unge vælger at tage en erhvervsuddannelse. Siden 2002 er antallet af unge på erhvervsuddannelser faldet fra 31 procent til 20 procent. Der er altså et stort behov for at vende udviklingen – især hvis vi ønsker at sætte skub på den grønne omstilling.

En anden fortælling om erhvervsskoler

I en rapport fra Teknologipagten, som er oprettet af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, tegner der sig et billede af, at de væsentligste barrierer for unge i forhold til at søge ind på en erhvervsuddannelse, blandt andet drejer sig den fortælling, der hersker om erhvervsuddannelser, om manglende vejledning og brobygning samt om den eksisterende undervisningspraksis i grundskolen.

Formålet med Teknologipagten er at samle aktørerne på STEM-området, sætte fokus på manglen på danskere med STEM-kompetencer samt vise, hvordan forskellige projekter og aktører konkret arbejder med at løfte den fælles samfundsopgave.

Løsninger og anbefalinger

I en podcast-serie sætter Teknologipagten fokus på de udfordringer, som erhvervsskolerne står overfor, og hvordan disse kan overkommes med konkrete anbefalinger.