Undervisning i bæredygtighed giver faglig stolthed

Der kommer større og større fokus på bæredygtighed og grønomstilling – også på landets erhvervsskoler. Så godt som alle undervisere kommer til at beskæftige sig med bæredygtighed i deres undervisning i fremtiden. Den udvikling har videnscentret understøttet med en række bæredygtighedsworkshops.

Når man taler om bæredygtighed, er der typisk mest fokus klima og miljø, men nøglen til bæredygtig undervisning er at koble det sammen med den sociale og økonomiske bæredygtighed og se, hvordan dimensionerne påvirker hinanden.

Mange af landets erhvervsskoler er godt i gang med at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling, og derfor har Videnscenteret for Automation og Robotteknologi hen over foråret og sommeren 2022 inviteret undervisere og uddannelsesledere til workshops om undervisning i bæredygtighed faciliteret af Ungdomsbyen.

En af de workshops løb af stablen d. 14. juni på TEC i Ballerup om netop det.

En grøn vinkel på fagligheden

Ungdomsbyen er et laboratorium, som blandt andet hjælper erhvervsskoler i gang med bæredygtig undervisning.

Det er Ungdomsbyens erfaring, at elever, der arbejder med bæredygtighed, oplever en større faglig stolthed. De kan bedre identificere sig med deres arbejde, således at man fx ikke ”bare” er en smed, men en smed, der arbejder med bæredygtighed. Det giver en større trivsel i og motivation for undervisningen – også, når man kommer ud på arbejdsmarkedet.

Workshoppen bestod af forskellige øvelser, hvor deltagerne blandt andet skulle placere FN’s Verdensmål inden for de tre nævnte dimensioner og at vurdere, hvilke områder man kan justere på – fx arbejdsmiljø, materialer og lokaler.

Martin Jens Højfeldt (t.v.), underviser på TEC, og Jens Christian Sørensen (t.h.), underviser på TEC, var begge glade for at deltage på workshoppen om undervisning i bæredygtighed.

Grøn undervisning kræver tid og tilvænning

Undervisere og ledere tog godt imod workshoppen, som var en god inspiration til det videre arbejde med bæredygtighed i undervisningen.

”Hos smedene kommer vi til at tale ret meget om samarbejde med forskellige virksomheder, hvor deres skrot eventuelt kan være vores guld – fra skrot til trappe eller møbel eller lignende. Virksomhederne kommer ind og hjælper os, så vi ikke behøver at bruge nye materialer. Hvis vi får nogle genbrugsmaterialet kan eleverne bruge det og bygge noget, og så kan det pilles fra hinanden og bruges igen,” siger Martin Jens Højfeldt, underviser på smedeuddannelsen på TEC.

”Hos bygningsmalerne bliver der i første omgang afsat to dage på hvert hovedforløb, hvor perspektivet er verdensmål og grønt iværksætteri. Og der vil vi lave sådan en trappe, hvor det handler om verdensmål, cirkulær økonomi, bæredygtige materialer og processer og bæredygtigt iværksætteri som slutmål, når man er tæt på svendeprøven,” siger Jens Christian Sørensen, underviser på bygningsmaleruddannelsen på TEC.

Både Martin og Jens er enige om, at for at arbejde med bæredygtig undervisning kræver det tid og tilvænning, og det kræver en fælles indsats fra hele lærerteamet, men workshoppen var en rigtig god start på at italesætte emnet.

Videnscentret forventer at udbyde flere workshops i samarbejde med Ungdomsbyen i efterår/vinter 2022.

Er du interesseret i at få en workshop om undervisning i bæredygtighed ud på din skole, så skriv en mail til videnscenterchef, Christoffer Boserup Skov, på chbs@mercantec.dk.