Fra faglærer til faglærer: Fremtiden inden for automation og robotteknologi

Videnscenter for Automation og Robotteknologi er gået i luften med et nyt virtuelt univers, som skal inspirere til videndeling og erfaringsudveksling mellem faglærere.

Videnscentrets nye virtuelle univers er nu live og kan findes på www.robotteknologi.nu. Her kan man blandt andet høre en lang række faglærere fortælle om fremtidens uddannelser inden for automation og robotteknologi.

Derudover bliver en del af videnscentrets udstyr præsentereret, og man kan få indblik i videnscentrets udstyr og nyheder fra området.