Erhvervsskolerne EUC Nordvest og NEXT er gået sammen om videnscenterprojektet Grønt Aftryk, der undersøger potentialet for optimering af ressourceforbruget på de to uddannelsesinstitutioner.

Faglærer på EUC Nordvest Flemming Max Andersen (t.v.) viser Jens Wilhelm Jørgensen (t.h.) fra virksomheden Strandet rundt på EUC Nordvests værksteder.

Grønt Aftryk-projektet går i dybden med nuværende vaner og problemzoner i relation til ressourceforbrug på de to uddannelser industriteknik og smed.

Eksterne konsulenter fra virksomhederne Strandet og The Upcycl skal hjælpe EUC Nordvest og NEXT med at spotte potentialer for optimering af ressourceforbrug, og i den forbindelse var Strandet for nylig på besøg hos EUC Nordvest.

Her blev der talt om, hvordan elever og undervisere forholder sig til byggematerialerne i den daglige gang på værkstederne.

Målet er ikke bare at sikre bedre metoder til genanvendelse, øget fokus på ressourceforbrug og materialeforståelse i undervisningen på Next og EUC Nordvest, men også at samle en masse erfaringer og udarbejde undervisningsmaterialer, der kan bruges på andre skoler og uddannelser.

Erfaringer og undervisningsmaterialer vil blive delt her på videnscenterportalen.