EUC Nordvest har i regi af Videnscenter for Automation og Robotteknologi udviklet et take away-kursus i brugen af svejsesimulatorer og var for nylig på besøg hos Simac i Svendborg, som havde bestilt kurset til sine undervisere og interesserede elever.

Kurset var en stor succes både for undervisere og elever på den maritime uddannelsesinstitution Simac i Svendborg.

Simac har allerede afsat midler til indkøb af svejsesimulatorer til brug i undervisningen, men man ønskede at give underviserne på Simac mulighed for at afprøve og teste maskinerne under kyndig vejledning af Svend Erik Jensen, underviser hos EUC Nordvest og ansvarlig for take away-kurset, inden de selv skal kastes ud i det.

”Vores undervisere var vældigt begejstrede for kurset, og de kunne sagtens se perspektiverne og potentialet i at introducere svejsesimulatorerne i undervisningen. Vi havde også en hel masse nysgerrige elever, som også fik lov at prøve, og de synes, at det var rigtigt sjovt og faktisk også nemt at gå til, når Svend Erik lige havde sat dem ind i det,” siger Lars Christensen, instruktør på Simac.

Kunne du også tænke dig at få et take away-kursus ud på din erhvervsskole, så kontakt Svend Erik Jensen fra EUC Nordvest på mail sej@eucnordvest.dk.