Workshop om bæredygtighed brændte igennem hos faglærerne

For nylig løb Videnscenter for Automation og Robotteknologis første workshop om undervisning i bæredygtighed af stablen, og den faldt i god jord hos de fremmødte faglærere på Syddansk Erhvervsskole.

Der var godt gang i diskussionen og snakken ved bordet til workshoppen om undervisning i bæredygtighed.

God stemning, spændende diskussioner og nye inputs. Videnscentrets første workshop for faglærere om undervisning i bæredygtighed var et hit blandt de deltagende faglærere. Faglærerne tog godt imod de nye inputs fra pædagogisk konsulent hos Ungdomsbyen, Asbjørn Bjerregaard Ried, der faciliterede workshoppen, og som udfordrede faglærerne til at tænke bæredygtig udvikling bredere end blot grøn omstilling.

Workshoppen er den første i en række af workshops om emnet forskellige steder i landet og er arrangeret i samarbejde med Ungdomsbyen.

Asbjørn Bjerregaard Ried, pædagogisk konsulent hos Ungdomsbyen, fortæller om FN's Verdensmål.

Den fælles platform

At den første workshop fandt sted på Syddansk Erhvervsskole i Odense er ingen tilfældighed. Her er man nemlig meget ivrig efter at opbygge flere kompetencer inden for undervisning i bæredygtig udvikling.

”Vi har allesammen en fælles brændende platform, og bæredygtig udvikling er noget, som vi kun kommer til at tale mere og mere om som samfund. Derfor skal vi også blive dygtigere til at undervise eleverne i det mindset, som en bæredygtige udvikling kræver,” siger Nicolaj Duus Baadsgaards, områdeleder hos Syddansk Erhvervsskole.

Tanken er, at eleverne ikke bare skal kende FN’s verdensmål – dem kender de godt i forvejen – det er derimod mindsettet, der ligger til grund for verdensmålene, som elever og faglærere skal have ind under huden.

”Fagene og fagligheden kan vi i forvejen, og eleverne kommer på uddannelserne med kendskab til både verdensmål og den brændende platform, så vi skal ikke undervise i det. Vi skal undervise med det, så vi går fra et teoretisk plan til et praktisk og anvendelsesorienteret plan,” siger Nicolaj Duus Baadsgaards og fortsætter:

”Det er meget vigtigt, at det at tænke og agere bæredygtigt bliver en naturligt, indlejret del af undervisningen og mindsettet hos undervisere og elever. Bæredygtighed skal være et kriterie eller parameter, der tænkes over på lige fod med alle andre kriterier, når der vælges materialer, metoder og løsninger.”

: