De to videnscentre for automation og robotteknologi nord og syd har etableret et samarbejde med tænketanken Mandag Morgen, der skal sikre et solidt vidensgrundlag for videnscentrene til udvikling af undervisningsmaterialer inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev med finansloven for 2021 enige om, at ”der er behov for stærke, grønne efteruddannelses- og opkvalificeringstilbud til både ledige og beskæftigede, der kan være med til at fremme den grønne dagsorden og de ambitiøse danske klimamål” (læs aftaleteksten her). Derfor blev der bl.a. afsat 54 millioner kroner til de ni videncentre, der servicerer landets erhvervsskoler.

Midlerne skal bruges til at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og -materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling og kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling af undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

De to videnscentre for automation og robotteknologi (Nord og Syd) har derfor igangsat et stort analysearbejde i samarbejde med Mandag Morgen for at afdække præcist hvilke kompetencer inden for bæredygtighed og grøn omstilling, der er behov for i industrien og inden for en række uddannelsesområder.

”Når vi udarbejder nyt undervisningsmateriale til faglærere på landets erhvervsskoler, så er det vigtigt, at det ikke kun er baseret på den nyeste viden, men også at det er spot on i forhold til de behov, som industrien har. Det er vigtigt, at vi uddanner mennesker, der besidder relevante kompetencer for virksomhederne – i høj grad også, når det handler om bæredygtighed og grøn omstilling,” siger Christoffer Boserup Skov, videnscenterchef i Videnscenter for Automation og Robotteknologi.

Grønne kompetencer i fremtiden

Et større analysearbejde og behovsafdækning i industrien venter forude og kommer til at ende ud i en rapport, der afdækker hvilke grønne kompetencer, der efterspørges nu og i fremtiden i industrien. På den måde sikres det, at vidensgrundlaget er på plads, inden man går i gang med at udarbejde nyt undervisningsmateriale.

”Videnscentrene spiller en central rolle for udviklingen af arbejdsstyrken i Danmark. Derfor ser vi det som en meget vigtig opgave at være med til at understøtte videnscentrets arbejde og kvalificere de fremtidige indsatser,” siger Christian Ingemann, udviklingschef i Tænketanken Mandag Morgen.

Rapporten fra Mandag Morgen ventes færdig sidst på året.

Fakta:

Tænketanken Mandag Morgen har i 25 år præget samfundsudviklingen med dagsordenskabende og politisk uafhængige analyser og løsninger. Mandag Morgen er optagede af at finde svar på de store udfordringer og muligheder, som samfundet står foran især i relation til den grønne, den sociale, den demokratiske og den digitale bæredygtighed.