Robotter stjæler ikke jobs – de sikrer dem!

Videnscenter for Automation og Robotteknologis advisory board er en aktiv del af udviklingen og videndelingen i videnscentret og en kilde til inspiration i arbejdet med at fremme teknologi og teknologiforståelse blandt faglærere og elever på landets erhvervsskoler.

Thomas Nørmark, direktør for Innovation & Technology hos NTT Data, og Casper Hansen, founder og CEO for Technicon, førte an som oplægsholdere på videnscentrets første møde med sit nye advisory board.

Optimisme omkring fremtidens teknologi og dens potentiale til at løse nogle af samfundets udfordringer i forbindelse med fx digitalisering, grøn omstilling og mangel på arbejdskraft præger i den grad videnscentrets advisory board. Det blev tydeligt til det første møde mellem det 6 mandsstore advisory board og videnscentrets styregruppe, der består af medlemmer fra alle fem partnerskoler.

En af oplægsholderne på mødet og medlem af videnscentret advisory board var Casper Hansen, der er founder og CEO for virksomheden Technicon, medlem af regeringens Digitaliseringspartnerskab og næstformand i Odense Robotics.

En af Casper Hansens hovedpointer i oplægget var, at danske virksomheder skal være langt bedre til at tænke robotter ind i produktionen.

”Robotter kan være med til at imødegå udfordringen med mangel på arbejdskraft og gøre produktionen mindre sårbar i en virksomhed, når fx corona rammer eller andre mega disruptors. Før var det medarbejderne, der skulle være omstillingsparate – nu er det produktionsapparatet, der skal være fleksibelt. En virksomhed skal den ene dag producere legoklodser og den næste dag værnemidler. Virksomhedsledere skal derfor være langt bedre til at investere i ny teknologi. Det betaler sig,” fortalte Casper Hansen.

Derudover pointerede han, at robotter ikke stjæler jobs, men derimod sikrer dem og sikrer virksomhedernes konkurrenceevne. Undersøgelser viser faktisk, at medarbejdernes produktivitet stiger, når robotter introduceres i produktionen.

”Robotter skal ikke være for de få. De skal være tilgængelige for alle og brugervenlige for alle. Langt flere medarbejdere skal være dygtige til robotter – og det skal uddannelserne afspejle,” sagde han.

Kunstig intelligens udfordrer os

Oplægsholder nummer 2 var Thomas Nørmark, der er direktør for Innovation & Technology hos NTT Data. Han arbejder bl.a. med AI, machine learning, IoT, Big Data og chatbot-teknologi, og han fortalte bl.a. om et projekt med demenspatienter, der får vækket deres minder til ”live” ved hjælp af kunstig intelligens, men at det rejser flere etiske dilemmaer.

Thomas Nørmark fortalte om at bevæge sig i grænselandet mellem, hvad der rent teknologisk kan lade sig gøre, og hvad man så skal og kan gøre etisk set.

”Der er ingen tvivl om, at kunstig intelligens og de fremskridt, der bliver gjort på det område, rejser en række etiske dilemmaer, som vi i stigende grad kommer til at støde på i de kommende år. Hvor man kan sige, at intelligens definerer os som mennesker, kan man sige at kunstig intelligens udfordrer os som mennesker,” siger ham.

Det første møde mellem advisory board og styregruppen i videnscentret bød således både på særledes indsigtsfulde input og på en god debat om emnerne efterfølgende. Ingen tvivl om at de gode folk i advisory boardet kommer til at inspirere og udfordre ikke bare medarbejderne i Videnscenter for Automation og Robotteknologi, men også hele styregruppen og ud på partnerskolerne.