Alle taler om grøn omstilling – robotterne gør noget ved det!

2021 var et spændende år for Videnscenteret med masse af gode aktiviteter, og 2022 tegner til at blive et lysegrønt år, hvor vores fokus i høj grad bliver på den grønne omstilling og de kompetencer, der er nødvendige for at fremtidens medarbejdere kan være centrale agenter i den grønne omstilling i industrien og samfundet.

Grøn omstilling og bæredygtig produktion bliver nogle af nøgleordene for Videnscenterets arbejde de næste tre år. Videnscenteret har fået midler til at arbejde specifikt med grøn omstilling og udarbejde bl.a. undervisningsmaterialer, der skal understøtte landets erhvervsskoler, så de både får viden, inspiration og redskaber til at arbejde med emnet.

Et grønt år forude
I Videnscenteret glæder vi os meget til dels at kortlægge potentialerne for grøn omstilling og komme i arbejdstøjet og helt konkret arbejde med emnet.

Der findes flere oplagte måder, hvor robotter og automatisering kan understøtte den grønne omstilling:

– Konkrete robotløsninger
Fx affaldssortering, skærerobotter i byggeriet, rengøringsrobotter, lagerrobotter og droner.

– Ressource- og energioptimering af produktion
Automation og robotter kan hjælpe med at skabe en smartere og mere bæredygtig produktion med mere effektive processer og bedre konkurrenceevne. Fx kan IoT optimere processer og dermed energi- og tidsforbruget.

– Production on site
Corona-krisen har medført en mangel på komponenter og vist, hvor sårbart det kan være at være afhængig af visse elementer til ens produktion. Derfor taler flere virksomheder om at hjemtage produktionen – og et vigtigt element her er automation og robotløsninger; det er simpelthen nødvendigt for at fortsat kunne være konkurrencedygtige.

Kort sagt: Den grønne omstilling kalder på grønne kompetencer – og her er ny viden og teknologi vigtig. Det handler med andre ord om, at vi skal udnytte digitalisering, automatisering og robotteknologi på en optimal måde.

Følg med i Videnscenterets arbejde; vi glæder os til at blive klogere og dele materiale, viden og inspiration med landets erhvervsskoler.