Svejsesimulator mindsker spild og sparer ressourcer på erhvervsskoler og videregående uddannelser

Det er både et godt pædagogisk værktøj og yderst ressourcebesparende at introducere argumented reality i undervisningen på erhvervsskoler og videregående uddannelser. Det blev tydeligt, da der på Aarhus Maskinmesterskole for nyligt blev afholdt et kursus i brug af svejsesimulator for studerende.

En studerende er i gang med den virtuelle svejsning.

EUC Nordvest har i regi af Videnscenter for Automation og Robotteknologi udviklet et take away-kursus i brugen af svejsesimulatorer og var forleden på besøg på Aarhus Maskinmesterskole, som havde bestilt kurset til to hold på maskinmesteruddannelse.

Kurset var en stor succes både for undervisere og studerende på maskinmesterskolen i Aarhus, som alle kunne se perspektiverne i at introducere svejsesimulatorer i undervisningen.

”De studerende tog rigtigt godt imod det. De kunne sagtens se, at det var et godt supplement til den sædvanlige undervisning i svejsning. Både fordi svejsesimulatorerne giver en meget virkelighedsnær oplevelse af en svejsning, men også fordi maskinen giver konkurrenceelement, som de studerende synes er sjovt,” siger Flemming Hald, der er underviser på Aarhus Maskinmesterskole.

Svejsesimulatoren giver nemlig de studerende umiddelbar feedback på den svejsning, de foretager, og de får point for, hvor godt opgaven er udført. Derfor går der nemt lidt sport i, hvor godt man klarer sig.

”Det var ingen sag for de studerende at sætte sig ind i, hvordan svejsesimulatoren fungerede, og de var lynhurtigt i gang med at løse opgaverne. De unge mennesker har allerede det digitale mindset, der gør, at de har en nem og intuitiv tilgang til, hvordan man betjener den slags maskiner,” siger Flemming Hald.

Et stærkt undervisningsværktøj

Det var ikke kun de studerende på maskinmesterskolen, som var glade for kurset – det var underviserne også. Ifølge kursusarrangør Svend Erik Jensen fra EUC Nordvest bunder det i, at svejsesimulatorerne kan være med til at tilføje et ekstra lag til undervisningen.

”Først og fremmest er en svejsesimulator et godt og vigtigt pædagogisk værktøj. Når man underviser i svejsning, kan det være svært at nå rundt til alle elever og studerende og tjekke deres arbejde, og det kan også være svært at se, om de fx har den helt rette vinkel, når de svejser, simpelthen fordi der bl.a. er en svejsehjelm i vejen,” siger Svend Erik Jensen, der er faglærer hos EUC Nordvest, og fortsætter:

”Her kan svejsesimulatoren være en hjælp for underviseren. Den giver eleven eller den studerende feedback på deres svejsning med det samme og fortæller fx om vinklen var korrekt. Eleven kan desuden trykke på replay og se videoen af svejsningen igen og se, hvad der gik godt, og hvis der var noget, der ikke gik så godt.”

Svejsesimulatoren giver desuden underviseren bedre mulighed for at vise eleverne eller de studerende, hvordan de løser en svejseopgave ved at vise det direkte på storskærm.

Sparer på ressourcerne

Ud over at være et godt undervisningsværktøj kan svejsesimulatorerne være med til gøre undervisningen i svejsning grønnere og mere bæredygtig, fordi det sparer både ressourcer og energi.

”Det bliver hverken brugt metal og andre materialer, så er der intet spild, og strømforbruget er væsentligt mindre, end hvis vi skal have svejseapparater kørende plus udsugning i værkstedet. Hvert år har vi over 100 personer igennem vores svejseundervisning – det er klart, at man kan spare mange ressourcer, hvis noget af den undervisning foregik på en digital svejsesimulator i stedet,” siger Kasper Schulz, der er underviser og fagkonsulent på maskinmesteruddannelsen på Aarhus Maskinmesterskole.

Kunne du også tænke dig at få et take away-kursus ud på din erhvervsskole, så kontakt Svend Erik Jensen fra EUC Nordvest på mail sej@eucnordvest.dk