Robotter og digitalisering er nøglen til fremtidens grønne produktion

Videnscenteret har været på virksomhedsbesøg hos Odico, der bl.a. arbejder med, hvordan robotteknologi kan optimere produktioner, så de bliver både billigere og grønnere.

Beton tegner sig for otte procent af verdens CO2-aftryk.

Derfor er der et kæmpe potentiale i at arbejde med, hvordan man kan optimere byggeriet og bruge mindre beton. Det er netop det, de arbejder med hos Odico, og her spiller robotter en central rolle. De bruger nemlig robotter til at skære forme, man kan støbe beton efter. Ved at bruge robotter kan støbeformene skæres præcis i de former, kunden ønsker – og samtidig kan man topologi-optimere, dvs. vælge den løsning, der har samme styrke og bæreevne, men bruger mindre beton.

Hvis man lader robotten skære de optimale former og topologi-optimerer har Odico eksempler på, at der kan spares 50-60 procent af betonen.

På den måde går digitalisering hånd i hånd med robotteknologi og understøtter den grønne omstilling.