Rasende spændende kursus i video til undervisning

Der blev optaget, redigeret og produceret videoer på dagens spændende kursus arrangeret af Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur. Formålet med kurset var at lære at lave små videoer fx til undervisningsbrug.

På kurset gennemgik Palle Demant, Communications Specialist ved Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur, og Troels Nepper, udviklingskonsulent ved Videnscenter for Håndværk, Design og Arkitektur, nogle af de basale områder inden for produktion af video, såsom beskæring af video, lyd og lys.

Videnscenter for Automation og Robotteknologi var med på kurset og fik sammen med de andre kursusdeltagerne mulighed for selv at prøve kræfter med at optage og redigere små videoer og fik god vejledning af eksperterne undervejs.

Små videoer kan være en god måde at variere sin undervisning som faglærer, og det kan være med til at muliggøre, at eleverne kan deltage og lære på forskellige måder.