Styrket samarbejde på tværs af videnscentre

Årets Robotbrag 2021 kunne i år fejre, at det er 100 år siden, at ordet robot første gang blev anvendt.

Robotbraget rekord med over 1.900 besøgende og over 100 virksomhedsstande. Robotbraget blev som noget nyt i år udvidet med en ekstra dag, og den 27. august kunne vi, i samarbejde med Videnscenter for Automation og Robotteknologi Syd, Teknologisk Institut, DIRA og robotklyngen, invitere ind til Læringsdagen.

En dag specifikt målrettet elever fra ungdoms- og erhvervsuddannelser, studerende fra akademier og universiteter, samt deres undervisere fra hele landet. 

Samarbejde mellem videnscentre
“Vi har indledt et strategisk samarbejde med vores søstervidenscenter i Syd, fordi det bare giver rigtig god mening. Vi har den samme målgruppe, som vi gerne vil tilbyde aktiviteter – og så kan vi simpelthen højne vores kvalitet, hvis vi går sammen om opgaven”, fortæller Christoffer Boserup Skov, chef for Videncenter for automation og robotteknologi Nord.

Læringsdagen var med til at danne præcedens for et endnu tættere samarbejde videnscentrene imellem. Videnscenterchef fra syd-centeret Eric Wanscher fortæller:

”Vi vil gerne arbejde endnu tættere sammen med Videncenter Nord og styrke vores allerede eksisterende samarbejde. Vi har en fælles opgave om at løfte viden om den teknologiske udvikling på tværs af regioner.”

Fremadrettet skal en højere grad af vidensdeling og flere fælles arrangementer skabe grundlag for samarbejdet.

Næsten 700 elever fra erhvervsuddannelserne og 300 studerende fra de videregående uddannelser besøgte Læringsdagen. På dagen kunne de bl.a. Opleve de nyeste robotter, tanke op på den nyeste viden og møde potentielle arbejdsgivere eller kommende lærepladser blandt de 70 virksomhedsstande.

Læringsdagen skulle samtidig også give ny inspiration og viden til de undervisere, der skal udruste de unge til fremtidens arbejdsmarked. Derfor var der også arrangeret en lærerlounge, hvor undervisere kunne netværke på tværs af skoler og uddannelsesinstitutioner.

De to videnscentre gav oplæg på årets robotbrag.

”Vi har set en masse robotter, fået en masse ny viden inden for industrien - hvad man kan med robotter og alle de mange processer, som er involveret. Dagen har været hele køreturen fra Midtjylland værd.”
Automatikteknikerelev
Mercantec
”Vi er imponeret over alle de muligheder, der er med de uddannelser, som eleverne er i gang med. Vi er blevet inspireret til at lave nye samarbejder på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og med videnscentrene.”
Projektleder
Svendborg Erhvervsskole.