Meet the board: Videnscenteret nedsætter advisory board

Videnscenter for automation og robotteknologi (nord) er et nationalt videnscenter, der har til formål at løfte vidensniveauet inden for automation og robotteknologi på alle landets erhvervsskoler. Vi vil bidrage til at uddanne faglærere og elever, så de kan håndtere og mestre den teknologiske udvikling, og dermed matche de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Advisory board skal give nye perspektiver
For at understøtte dette har Videnscenteret brug for et advisory board, der kan hjælpe med at komme med inspiration, sparring og input til overordnede spørgsmål som:

– Hvordan ser fremtiden ud inden for automations- og robotområdet?
– Hvilke kompetencer bliver der brug for?
– Hvor skal erhvervsuddannelserne bevæge sig hen i fremtiden?
– Hvordan udvikler vi erhvervsuddannelserne på bedst mulig måde?
– Hvordan kan et videnscenter spille en central rolle i udviklingen og være med til at understøtte erhvervsskolerne i Danmark?
– Hvilke mega trends byder fremtiden på, der har betydning har centerets arbejde?

Formålet med advisory boardet er at samle en række kompetence personer, der kan reflektere og sparre med videnscenteret i forhold til disse spørgsmål.

Mød vores advisory board

Casper Hansen

CEO, TechiconCasper Hansen er stiftende medejer og CEO hos Technicon. Casper har stor viden om, hvordan den nyeste teknologi bliver tilgængelig, anvendelig og transformativ, så den kan løse nogle af samtidens største udfordringer. Casper Hansen er medlem af regeringens Digitaliseringspartnerskab. Udover at være medlem af advisory boardet er Casper desuden blandt andet medlem af MADEs bestyrelse samt næstformand i Odense Robotics.

Thomas Noermark

Direktør for Innovation & Technology, NTT DataThomas Nørmark er direktør for Innovation & Technology hos NTT Data. Thomas arbejder bl.a. med AI, machine learning, IoT, Big Data og chatbot teknologi. Han er derudover en flittig brugt foredragsholder om digitale trends og løsninger.

Steen Harder Ulrichsen

Seniorprojektleder, Teknologisk InstitutSteen Ulrichsen er Seniorprojektleder på Teknologisk Institut og har arbejdet med robotter i 11 år – inden da var Steen ansat 15 år i erhvervsskolesektoren. Ud over medlem af advisory boardet er Steen også medlem af to uddannelsesudvalg hos erhvervsakademierne – Zealand og UCL.

Svend Rechnagel

Uddannelseskonsulent, Industriens UddannelserSvend Rechnagel er uddannelseskonsulent hos Industriens Uddannelser, hvor han har opnået stor viden og erfaring i forhold til automation og robotteknologi. Svend er i kraft af sin stilling bl.a. ressourceperson for udviklingsudvalg for metalindustriel produktion.

Henrik Scharfe

CEO, AutonomousHenrik Scharfe er CEO hos Autonomous, der arbejder med digital transformation. Henrik er derudover bl.a. kendt for sin Geminoid-DK-robot, der lignede ham selv. Projektet fik Henrik på Time Magazines liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i 2012.

Lykke Brogaard Bertel

Lektor, Aalborg UniversitetLykke Brogaard Bertel er lektor på Aalborg Universitet, Center for Problem-based Learning in Science, Engineering and Sustainability under UNESCO. Hun har en erhvervsph.d. i robot-medieret undervisning og læring og forsker i emergerende teknologi i STEM-uddannelser, herunder særligt digital transformation, automation og kunstig intelligens i et problem-baseret og livslang læring perspektiv.