Vi søger en udviklings-konsulent

Nu har du chancen for at spille en central rolle i det nationale videnscenter for automation og robotteknologi (nord), hvor du skal være med til at støtte erhvervsskoler i hele landet. Du skal bl.a. sikre pædagogisk kvalitet i materialer, koordinere aktiviteter, lave arrangementer, formidle centerets aktiviteter og være med til gøre centeret til en værdifuld ressource for landets erhvervsskoler.

Det nationale videnscenter for automation og robotteknologi (nord) er finansieret af Undervisningsministeriet og er et samarbejde mellem fem erhvervsskoler. Formålet er at løfte vidensniveauet inden for automation og robotteknologi på alle landets erhvervsskoler. Det gør vi bl.a. gennem gratis undervisningsforløb, materialer, kurser og webinarer for erhvervsskoler, virksomheder og grundskoler. Videnscenteret tilbyder en lang række gratis ydelser som fx faglærerworkshops, ERFA-netværk, take away kurser, undervisningsmaterialer, erfaringer med problembaseret undervisning og inspirationsworkshops.

Videnscenteret består af TEC, NEXT, EUC Nordvest, TECHCOLLEGE samt Mercantec, der er værtsskole for Videnscenteret. Din arbejdsplads vil være på Mercantec i Viborg, men du vil også løbende skulle besøge vores partnerskoler.

Din rolle
Som udviklingskonsulent får du en central rolle i videnscenteret, hvor du skal fungere som bindeled mellem de fem partnerskoler og være med til at udvikle vores videnscenter. Videncenteret har fået en bevilling til og med 2024, og i denne periode er der stort fokus på at gøre videnscenteret mere kendt og brede vores aktiviteter ud til landets erhvervsskoler.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • sikre kontinuerligt fokus på udviklingsopgaver og fungere som tovholder på projekter.
  • stå for projektstyring og –koordinering, tavlemøder samt planlægge og afvikle udviklingsaktiviteter.
  • have blik for, hvordan man kan formidle viden om ny teknologi og udstyr.
  • være med til at udvikle undervisningsmateriale og kurser – og sikre at materialerne har en solid pædagogisk kvalitet.
  • formidle vores aktiviteter til landets skoler og løbende sikre, at kommer ud over rampen med vores aktiviteter.

Derudover forestiller vi os, at du har et solidt fagligt kendskab til automation og robotteknologi, interesse for teknologi generelt og god til at etablere netværk og kommunikere. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring at drive projekter og med didaktik og pædagogisk udvikling.
Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende job med stor mulighed for at påvirke din dagligdag og dine opgaver. Du bliver ambassadør for videnscenteret. Det er dig, der sammen med ledelsen og styregruppen, skal udvikle videncenteret på både strategisk og operationelt plan og se de muligheder, der er for at bringe os godt videre.

Stillingen er en unik mulighed for at være med til at skabe et videnscenter, der ruster fremtidens elever til en teknologisk verden, som vi kun har set begyndelsen af. Du er derfor også med til at udvikle et videnscenter, der matcher de kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Din nye arbejdsplads er præget af en kultur med respekt for forskellige fagligheder og en handlingsbaseret tilgang med en meget åben dialog. Du bliver en del af et passioneret team, der blandt andre består af undervisere, konsulenter og ledere. Vi lægger vægt på tværfaglighed, synergi og fremtidens teknologi, og sammen arbejder vi målrettet for at udvikle videnscenteret.
Har du lyst til at vide mere?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelseschef John Hansen på telefon 29 49 04 49 eller videnscenterchef Christoffer Boserup Skov på telefon 20 21 95 91.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2021, og vi forventer at afholde samtaler den 22. marts 2021. Du sender din ansøgning via linket ”søg stillingen”. Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling på fuld tid med tiltrædelse hurtigst muligt.

Stillingen udløber som udgangspunkt samtidig med finansieringen af videncenteret pr. 31. december 2024, men der kan være mulighed for forlængelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation.

Arbejdsstedet er i Viborg.